1. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಹುಟ್ಟು & ಇತಿಹಾಸ

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಹುಟ್ಟು ಸುಮಾರು 2500 ವರ್ಷಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಲಿಖಿತ ಸಾಕ್ಷಾಧಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಕಾಕುತ್ಸವರ್ಮನು ಹೊರಡಿಸಿದ ಹಲ್ಮೀಡಿ ಶಾಸನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಆಧಾರವಾಗಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು, ಶಾಸನಗಳನ್ನು, ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಧಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪುರಾವೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. 

ಅದೇ ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಇರುವ ಆಧಾರಗ್ರಂಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ನಾವು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಹುಟ್ಟಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷಾ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಭಾಷೆಯಾಗಿದ್ದು, ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಯ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಬರೆಯುವುದು.

 • ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ತಳಹತಿ ಹಾಕಿದವರು ಮತ್ತು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾಷಾ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದವರು “ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ವೈಟ್ ಎಲ್ಲಿಸ್” 1816
 • ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಯು ಅಂಟು ಭಾಷಾ” ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 3 ರೀತಿಯ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು.
 1. ಉತ್ತರ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳು
 2. ಮಧ್ಯ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳು
 3. ದಕ್ಷಿಣ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳು
ದಕ್ಷಿಣ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳು:- ದಕ್ಷಿಣ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷೆಗಳಿವೆ.
 1. ತಮಿಳು
 2. ಕನ್ನಡ
 3. ತೆಲಗು
 4. ಮಲಯಾಳ
 5. ತುಳು

ಸಂವಿಧಾನದ 8ನೇ ಪರಿಚ್ಚೇದದಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು 22 ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವು ಕೂಡ ಒಂದು.

ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು

 • ದಕ್ಷಿಣ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕಿರುವ ಪುರಾವೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಲ್ಕಾಪ್ಪಿಯಾ ರವರು ಬರೆದ ‘ತೊಲ್ಕಾಪ್ಪಿಯಂ’ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ವ್ಯಾಕರಣ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ.
 • ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಪದ ‘ಇಸಿಲ’ ಇದು ಅಶೋಕನ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇಸಿಲ ಎಂದರೆ ಕೋಟೆ/ಊರು ಎಂದರ್ಥ.( ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ = ಎಯಿಲ್ ಎಂದರ್ಥ ) ಈ ಪದ ಕನ್ನಡದ್ದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದವರು “ಡಿ.ಎಲ್ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ
 • ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಕೃತಿ: ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ
 • ಕೃತಿಕಾರ: ಶ್ರೀವಿಜಯ ಪಂಪಪೂರ್ವ ಯುಗದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದ ಹಾಗು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥ ಕಾಲ: ಕ್ರಿ.ಶ 850.
 • ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ ವನ್ನು ಮೊದಲು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದವರು: ಕೆ.ಬಿ ಪಾಠಕ್
 • ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ ದಂಡಿಯ ‘ಕಾವ್ಯದರ್ಶ’ವನ್ನು ಆದರ್ಶವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಚಿಸಿದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅನುವಾದಿತ ಕೃತಿ ಇದೊಂದು ಲಕ್ಷಣ ಗ್ರಂಥ / ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ.
 • ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಗದ್ಯಕೃತಿ : ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ (ಶಿವಕೊಟ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಕ್ರಿ.ಶ 920)
 • ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ವ್ಯಾಕರಣ ಗ್ರಂಥ : ಶಬ್ದಮಣಿದರ್ಪಣ ಕೃತಿಕಾರ ‘ಕೇಶಿರಾಜ’ ಕಾಲ : 1260 ಅಂದರೆ 13ನೇ ಶತಮಾನ.

ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳು