SDA FDA TARGET FREE MOCK TEST-17 For FDA SDA KARTET | Topexams

 ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ Mock Test-17

Hello dear aspirants please follow the GK Mock test instructions From the following, we have given the instructions to attend the test series to improve your preparation skill on the basis of the examination subject pattern. Especially these tests will be conducted by Topexams Karnataka’s educational platform. These tests prepared by skilled subject teachers/Mentors on the basis of GK TEST Specified Syllabus and Previous examination Papers. 

Before attending the test Series, read the following instructions carefully to avoiding doing mistakes in the test. Be cam, before answering questions read the questions properly and understand the question moto the answer. Don’t neglect any of the questions. These Test Series help full for FDA, SDA, KARTET So on

Paper Details:

Kannada Test

Total: 25 Marks

  • Its multiple-choice question papers
  • Each question carries 1 mark.

How to attend the test? Instructions to attend the test.

  1. Scroll Down the page.
  2. Fill the proper email id and contact information in the form and submit.
  3. Now your test paper will appear, you can start to answer the questions.
  4. After completion of your test paper, click on the submit button to see your result.

Click on the test button to attend the test Series.

1. ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಗ್ರಂಥ ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ ವನ್ನು ಬರೆದ ಶ್ರೀವಿಜಯನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ ಅಮೋಷವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗ ಯಾವ ರಾಜಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ?
1) ಗಂಗ
2) ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ
3) ಕದಂಬ
4) ಚಾಲುಕ್ಯ

2. ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಲಕ್ಷಣಗ್ರಂಥ ಎಂದು ಏಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?
1) ಗದ್ಯ & ಪದ್ಯ ಮಿಶ್ರಿತ ಗ್ರಂಥ
2) ವ್ಯಾಕರಣ & ಅಲಂಕಾರಿಕ ಗ್ರಂಥ
3) ಅಲಂಕಾರ & ಛಂದೋಗ್ರಂಥ
4) ಈ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ

3. ಕನ್ನಡನಾಡು, ನುಡಿ ಮತ್ತು ಜನರ ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥ.
1) ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷಾಭೂಷಣ
2) ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ
3) ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ
4) ಕಾದಂಬರಿ

4. ಕಿಸುವೊಳಲು, ಕೊಪಣ, ಪುಲಿಗೆರೆ, ಒಂಕುಂದಗಳು ತಿರುಳ್ಗನ್ನಡದ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದು ಎಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ?
1) ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ
2) ಕರ್ಣಾಟಕ ಭಾಷಾಭೂಷಣ
3) ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ
4) ಗಾಥಾಸಪ್ತಸತಿ

5. ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಗದ್ಯಕೃತಿ ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ ಯ ಕಾಲ:
1) ಕ್ರಿ.ಶ 780
2) ಕ್ರಿ.ಶ 850
3) ಕ್ರಿ.ಶ 945
4) ಕ್ರಿ.ಶ 920

6. ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ವ್ಯಾಕರಣ ಗ್ರಂಥ ಶಬ್ದಮಣಿದರ್ಪಣದ ಕತೃ
1) ಕೇಶಿರಾಜ
2) 1ನೇ ನಾಗವರ್ಮ
3) ಭಟ್ಟಾಕಳಂಕದೇವ
4) 2ನೇ ನಾಗವರ್ಮ

7. ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾದಂಬರಿ
1) ಕುಮುದಿನಿ
2) ಇಂದಿರೆ
3) ಇಂದಿರಾ ಬಾಯಿ
4) ವಾಗ್ದೇವಿ

8. ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ತ್ರಿಪದಿ ಶಾಸನ
1) ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ
2) ಐಹೊಳೆ ಶಾಸನ
3) ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಶಾಸನ
4) ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನ

9. ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಾಂಗತ್ಯ ಕೃತಿ
1) ಸೊಬಗಿನ ಸೋನೆ
2) ಭರತೇಶ ವೈಭವ
3) ಕುಮಾರರಾಮ ಸಾಂಗತ್ಯ
4) ನೇಮಿ ಜಿನೇಶ್ ಸಂಗತಿ.

10. ಛಂದೋಂಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದವರು.
1) ರೀವ್
2) ಎಫ್ ಕಿಟ್ಟೆಲ್
3) ರಾಯ್ಸ್
4) ಕುಕ್ಕಿಲ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ

11. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿನ ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕಕಾರ
1) ಯುರಿಪೀಡಿಸ್
2) ಇಸ್ಕಿಲಸ್‌
3) ಸೋಫೋಕ್ಲಿಸ್
4) ಆರಿಸ್ಟೊಫೆನಿಸ್‌

12. ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಅಸಂಗತ ನಾಟಕ.
1) ಬೊಕ್ಕ ತಲೆಯ ನರ್ತಕಿ
2) ಎಲ್ಲಿಗೆ
3) ತೆರೆಗಳು
4) ಕುಂಟಾ ಕುಂಟಾ ಕುರುವತ್ತಿ

13. ಅಂಕಣ ಬರಹಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದವರು ಯಾರು?
1) ಜಿ.ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ
2) ಪಿ ಲಂಕೇಶ್
3) ಸಿ.ಪಿ.ಕೆ
4) ಹಾ.ಮಾ ನಾಯಕ್

14. ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಆಂಗ್ಲ ಪಂಡಿತ.
1) ಎಫ್. ಕಿಟಲ್
2) ಜೆ ಗ್ಯಾರೆಟ್
3) ಕ್ಯಾಂಬೆಲ್
4) ರೀವ್

15. ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ವಚನಕಾರ
1) ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು
2) ಬಸವಣ್ಣ
3) ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ
4) ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ

16. ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಬರೆದ ಮೊದಲ ಕವಿ.
1) ನಯಸೇನ
2) ಕರ್ಣ ಪಾಯ
3) ಆಂಡಯ್ಯ
4) ಮುತ್ತಣ್ಣ

17. ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ನಾಟಕವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವ ಕೃತಿ.
1) ಮಿತ್ರಾವಿಂದ ಗೋವಿಂದ
2) ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ
3) ಕನ್ನಡ ನಾಗಾನಂದ
4) ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಕುಂತಲ

18. ಕನ್ನಡಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವಿರುವ ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ತಮಿಳು ಕೃತಿ.
1) ತೊಲ್ಕಾಪಿಯಂ
2) ಶಿಲಪ್ಪದಿಗಾರಂ
3) ಯಾಪರುಂಗಲಂ
4) ವೀರಶೋಳಿಯಂ

19. ದರ್ಶನ ವಿಮರ್ಶೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ಬಳಸಿದವರು.
1) ತೀನಂಶ್ರ
2) ಬಿಎಂಶ್ರೀ
3) ಕುವೆಂಪು
4) ಮಾಸ್ತಿ

20. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕ್ಷಾತ್ರ ಯುಗ ಮತ ಪ್ರಚಾರ ಯುಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಯುಗ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಯುಗ ಎಂದು ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಂಗಡಿಸಿದರು.
1) ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ
2) ತೀ.ನಂ.ಶ್ರೀ
3) ರಂ ಶ್ರೀ ಮುಗಳಿ
4) ತೀ.ತಾ. ಶರ್ಮ

25.“ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷಾ ಭೂಷಣ” ಯಾರ ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಭಾಷೆ
1) ಭಟ್ಟಾಕಳಂಕ ದೇವ- ಹಳೆಗನ್ನಡ
2) ಎರಡನೇ ನಾಗವರ್ಮ- ಪೂರ್ವ ಹಳೆಗನ್ನಡ
3) ಎರಡನೇ ನಾಗವರ್ಮ- ಹಳೆಗನ್ನಡ
4) ಶ್ರೀ ವಿಜಯ – ಸಂಸ್ಕೃತ