HSTR KANNADA FREE MOCK TEST 3 | ಐಚ್ಚಿಕ ಕನ್ನಡ | ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ | by Sanju sir

Check your proficiency level in Test

ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೂಚನೆಗಳು:-

  • ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಒಟ್ಟು 20 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಗೂ 20 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
  • ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಮಯ 15 ನಿಮಿಷಗಳು
  • ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್‌ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 

Paper Details:

 Free Test Series
ಟೆಸ್ಟ್‌ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಷಯಗಳು
1. DIRECTIONS for the questions: Out of the four alternatives suggested select the one which best expresses the same sentence in Indirect Speech. The test contain all types of questions. These Tests Preferably for KTET/GPSTR/HSTR Exams) KTET Psychology Free Mock Test

Total: 20 Marks

  • Its multiple-choice question papers
  • Each question carries 1 mark.

How to attend the test? Instructions to attend the test.

  1. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿದ ಬಳಿಕ Submit ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
  2. ನೀವು ಗಳಿಸಿದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ಸ್ಕ್ರೋಲ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ನೀಡಿದ ಸರಿ / ತಪ್ಪು ಉತ್ತರವನ್ನು ಅಲ್ಲೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈಗ ಕೆಳಗಿನ ಬಟನ್ (Attend Test) ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. Good Luck

Click on the Next button to attend the test Series. 👇👇👇

(1) ಗಾಥಾಸಪ್ತಶತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಪೊಟ್ಟ (ಹೊಟ್ಟೆ) ತುಪ್ಪ, ಅತ್ತಾ-ಅತ್ತೆ ಎಂಬ ನಾಮ ಪದಗಳು, ಪೆಟ್ಟು(ಹೊಡೆ) ತೀರ್ (ಶಕ್ಯವಾಗು/ಸಮರ್ಥವಾಗು) ಎಂಬ ಧಾತು ಕನ್ನಡವೆಂದು ವಿಮರ್ಶಿಸಿದವರು.
1. ಗೊವಿಂದ ಪೈ
2. ಡಿ.ಎಲ್‌ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್‌
3. ಆರ್‌ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್‌
4. ಪಾಂಡುರಂಗರಾವ್ ದೇಸಾಯಿ

(2) ವಡ್ಡಾರಾಧಾನೆ ಕೃತಿಯ ಮೂಲ ಆಕರಗ್ರಂಥ
1. ಭಗವತಿ ಆರಾಧನೆ
2. ದೊಡ್ಡವರ ಆರಾಧನೆ
3. ದಿವ್ಯದರ್ಶನ
4. ವಡ್ಡರ್ಸೆ

(3) ಛಂದೋಂಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದವರು.
1. ರೀವ್
2. ಎಫ್ ಕಿಟ್ಟೆಲ್
3. ರಾಯ್ಸ್
4. ಕುಕ್ಕಿಲ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ

(4) “ಕಾವ್ಯದರ್ಶ” ಗ್ರಂಥ ರಚನಾಕಾರರಾದ ದಂಡಿಯ ಕಾಲ.
1. ಮೂರನೇ ಶತಮಾನ
2. ಏಳನೇನೇ ಶತಮಾನ
3. ಒಂದನೇ ಶತಮಾನ
4. ಎಂಟನೇ ಶತಮಾನ

(5) ಸೂತ್ರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದ ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಗ್ರಂಥ
1. ಶಬ್ದಾನುಶಾಸನ
2. ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷಾಭೂಷಣ
3. ಶಬ್ದಸ್ಮೃತಿ
4. ಶಬ್ದಮಣಿದರ್ಪಣ

(6) ಕನ್ನಡದ ವೈಯಾಕರಣೀ 2ನೇ ನಾಗವರ್ಮನು ಬರೆದ ʼಅಭಿದಾನ ವಸ್ತುಕೋಶʼವೂ ಒಂದು:
1. ಲಕ್ಷಣ ಗ್ರಂಥ
2. ವ್ಯಾಕರಣ ಗ್ರಂಥ
3. ನಿಘಂಟು
4. ಛಂದೋಗ್ರಂಥ

(7) ನಾಗವರ್ಮ 2 ಇವನ ಮತ
1. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ
2. ಜೈನ
3. ಬೌದ್ಧ
4. ವೀರಶೈವ

(8) 2ನೇ ನಾಗವರ್ಮನ ಚಂಪೂ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಂಥ
1. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾದಂಬರಿ
2. ಕರ್ಣಾಟಕ ಭಾಷಾಭೂಷಣ
3. ಅಭಿಧಾನವಸ್ತುಕೋಶ
4. ಕಾವ್ಯಾವಲೋಕನ

(9) ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಗದ್ಯಕೃತಿ.
1. ಉಪನಿಷತ್ತು
2. ದಶಕುಮಾರ ಚರಿತೆ
3. ಕಾದಂಬರಿ
4. ಕಥಾಸರಿತ್ಸಾಗರ

(10) ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ೨ನೇ ನಾಗವರ್ಮನಿಗೆ ಇರುವ ಬಿರುದಲ್ಲ.
1. ನಾಕಿಗ
2. ಕವಿಕರ್ಣಪೂರ
3. ಕವಿತಾಗುಣೋದಯ
4. ಕವಿತಾಗುಣಾರ್ಣವ

(11) ಒಂದನೇ ನಾಗವರ್ಮನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಛಂದೋ ಜಾತಿಯಲ್ಲ
1. ಅಕ್ಕರ
2. ತ್ರಿಪದಿ
3. ಚೌಪದಿ
4. ಸಾಂಗತ್ಯ

(12) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಜೋಡಿಯೋ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ?
1. ಶೂದ್ರಕ – ಮಹಾಶ್ವೇತೆ
2. ವೈಶಂಪಾಯನ – ಮಹಾಶ್ವೇತೆ
3. ಪುಂಡರೀಕ – ಮಹಾಶ್ವೇತೆಯರ
4. ಚಂದ್ರಪೀಡ – ಕಾದಂಬರಿ

(13) ಪಂಪ ಕವಿಯ ಗುರುವಿನ ಹೆಸರು.
1. ಸಮಂತಭದ್ರ
2. ದೇವೇಂದ್ರ ಮುನಿ
3. ಜಯನಂದಿ ಭಟ್ಟಾಕರ
4. ಪೂಜ್ಯಪಾದ

(14) ಪಂಪನ ‘ಆಧಿಪುರಾಣ’ ವು ಈ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಕಥೆಯನ್ನು ವಸ್ತುವಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ.
1) ನೇಮಿನಾಥ
2) ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ
3) ವೃಷಭನಾಥ
4) ಅಜಿತನಾಥ

(15) ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾವ್ಯ.
1. ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ
2. ಆದಿಪುರಾಣ
3. ಶಾಂತಿಪುರಾಣ
4. ಭುವನೈಕ ರಾಮಾಭ್ಯುದಯ

(16) ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಅಲೌಕಿಕ ಕಾವ್ಯ
1. ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ
2. ಛಂದೋಂಬುಧಿ
3. ಸಾಹಸಭೀಮವಿಜಯ
4. ಚಾವುಂಡರಾಯ ಪುರಾಣ

(17) ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪೊನ್ನನ ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ?
1. ಸಾಹಸ ಭೀಮ ವಿಜಯಂ
2. ಶಾಂತಿಪುರಾಣ
3. ಭುವನೈಕ್ಯ ರಾಮಾಭ್ಯುದಯ
4. ಈ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

(18) ವೀರಬಲ್ಲಾಳನಿಂದ ‘ಕವಿಚಕ್ರವರ್ತಿ’ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದವನು.
1. ರುದ್ರಭಟ್ಟ
2. ಸಾಳ್ವಕವಿ
3. ರನ್ನ
4. ಮಂಗರಸ

(19) ‘ಅಭಿನವ ಪಂಪ’ ಎಂಬುದು ಯಾರ ಬಿರುದು?
1. ಅಗ್ಗಳ
2. ಬಂಧುವರ್ಮ
3. ನಾಗಚಂದ್ರ
4. ಕರ್ಣಪಾರ್ಯ

(20) ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಶೈಲಿಯಿಂದ ದೇಸಿ ಶೈಲಿಯ ಕಡೆಗೆ ಬದಲಾದ ಕಾಲ ಯಾವುದು?
1. 10ನೆಯ ಶತಮಾನ
2. 12ನೆಯ ಶತಮಾನ
3. 14ನೆಯ ಶತಮಾನ
4. 16ನೆಯ ಶತಮಾನ