SDA FDA TARGET FREE MOCK TEST-16 For FDA SDA KARTET | Topexams

 ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ Mock Test-16

Hello dear aspirants please follow the GK Mock test instructions From the following, we have given the instructions to attend the test series to improve your preparation skill on the basis of the examination subject pattern. Especially these tests will be conducted by Topexams Karnataka’s educational platform. These tests prepared by skilled subject teachers/Mentors on the basis of GK TEST Specified Syllabus and Previous examination Papers. 

Before attending the test Series, read the following instructions carefully to avoiding doing mistakes in the test. Be cam, before answering questions read the questions properly and understand the question moto the answer. Don’t neglect any of the questions. These Test Series help full for FDA, SDA, KARTET So on

Paper Details:

Kannada Test

Total: 25 Marks

  • Its multiple-choice question papers
  • Each question carries 1 mark.

How to attend the test? Instructions to attend the test.

  1. Scroll Down the page.
  2. Fill the proper email id and contact information in the form and submit.
  3. Now your test paper will appear, you can start to answer the questions.
  4. After completion of your test paper, click on the submit button to see your result.

Click on the test button to attend the test Series.

1. ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದವರು.
1) ತೊಲ್ಕಾಪ್ಪಿಯಾ
2) ಶಿವಕೋಟ್ಯಾಚಾರ್ಯ
3) ಬ್ರಹ್ಮಶಿವ
4) ಬಾಹುಮ

2.ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಚನೆಯಾದ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅನುವಾದಿತ ಕೃತಿ.
1) ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾದಂಬರಿ
2) ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷಾಭೂಷಣ
3) ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ
4) ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ

3.Kannada English Dictionary ಬರೆದವರು
1) ಕೆ.ಬಿ.ಪಾಠಕ್
2) ಡಿ.ಎಲ್ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ
3) ಕುಕ್ಕಿಲ ಕೃಷ್ಣಭಟ್ಟ್
4) ಕಿಟೆಲ್‌

4.ಕಾವೇರಿಯಿಂದಮಾ ಗೋದಾವರಿವರಮಿರ್ದ ನಾಡದಾ ಕನ್ನಡದೊಳ್/ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ಸೀಮೆ ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಗೋದಾವರಿಯವರೆಗೆ ಹಬ್ಬಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಕನ್ನಡ ಮೊದಲ ಆಧಾರ.
1) ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ
2) ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ
3) ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ
4) ಕರ್ಣಾಟಕ ಭಾಷಾಭೂಷಣ

5. ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥ
1) ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ
2) ಶಬ್ದಸ್ಮೃತಿ
3) ಛಂದೋಂಬುದ್ಧಿ
4) ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ

6.ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ವ್ಯಾಕರಣ ಗ್ರಂಥ ಶಬ್ದಮಣಿದರ್ಪಣ ಕಾಲ
1) ಕ್ರಿ.ಶ 950
2) ಕ್ರಿ.ಶ 1145
3) ಕ್ರಿ.ಶ 1260
4) ಕ್ರಿ.ಶ 1300

7.ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಗದ್ಯಕೃತಿ ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ ______________
1) ಹಳಗನ್ನಡ
2) ನಡುಕನ್ನಡ
3) ಪೂರ್ವಹಳಗನ್ನಡ
4) ಹೊಸಕನ್ನಡ

8.ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಬಿರುದು ಪಡೆದ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಕವಿ.
1) ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶರಾವ್
2) ಗೋವಿಂದ ಪೈ
3) ಕಡೆಂಗೊಡ್ಲು ಶಂಕರ ಭಟ್ಟ್
4) ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ

9. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಪದ
1) ಬೆಣ್ಣೆ
2) ಗರುಡ
3) ಇಸಿಲ
4) ಬಿಸಿಲ

10. ಇದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ನಾಗವರ್ಮನ ಕೃತಿ
1) ಕಾವ್ಯಾವಲೋಕನ
2) ಛಂದೋಬುದ್ಧಿ
3) ಶಬ್ದಸ್ಮೃತಿ
4) ಭಾಷಾಭೂಷಣ

11. ತುಪ್ಪ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದ ಮೊದಲ ಪ್ರಯೋಗ ವಿರುವ ಕೃತಿ
1) ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ
2) ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ
3) ಗಾಥಾಸಪ್ತಶತಿ
4) ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ

12. ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ “ವಿಡಂಬ”ನಾ ಕಾವ್ಯ.
1) ಸಮಯ ಪರೀಕ್ಷೆ
2) ಧರ್ಮಾಮೃತ
3) ಕಬ್ಬಿಗರಕಾವ
4) ಪಂಚತಂತ್ರ

13. ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆದವರು.
1) ದೇ ಜವರೇಗೌಡ
2) ವಿವೇಕ ರೈ
3) ಸೋಮಶೇಖರ ಇಮ್ರಾಪುರ
4) ಗದ್ದಗಿಮಠ

14. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯರ ಗುಂಪು ಮೊದಲಿಗೆ ಸಂಘಟಿಸಿದವರು ಯಾರು?
1) ವಿ.ಕೃ ಗೋಕಾಕ್
2) ಬೇಂದ್ರೆ
3) ಮಧುರಚೆನ್ನ
4) ಕಾಪಸೆ ರೇವಪ್ಪ

15. ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ಬರೆದವರು.
1) ಮಾಸ್ತಿ
2) ಎಂ.ಎನ್ ಕಾಮತ್
3) ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶರಾಯ
4) ಆನಂದ್

16. Grammar Of The Kannada Language ಬರೆದವರು.
1) W.W ಎನ್‍ಫಿಲ್ಡ್
2) ಜಾನ್ ಮಕ್ಕೆರಲ್
3) ಎಂ.ಆಂಡೊನೊವ
4) ಎಫ್. ಕಿಟೆಲ್

17. ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಛಂದೋಗ್ರಂಥ ಇದಾಗಿದೆ.
1) ಛಂದೋವಿಕಾಸ
2) ಛಂದೋನುಶಾಸನ
3) ಛಂದೋಂಬುದ್ಧಿ
4) ಗುಣಗಾಂಕಿ

18. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ.
1) ಶಬ್ದಸ್ಮೃತಿ
2) ಕರ್ಣಾಟಕ ಭಾಷಾಭೂಷಣ
3) ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣ
4) ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ

19. ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕೃತಿ.
1) ಪಂಪ ಭಾರತ
2) ಆದಿಪುರಾಣ
3) ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ
4) ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ

20. ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಗದ್ಯ ಗ್ರಂಥ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು.
1) ಪಂಚ ತಂತ್ರ
2) ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ
3) ಮುದ್ರಾಮಂಜೂಷ
4) ಅದ್ಭುತ ರಾಮಾಯಣ

21. ಶಾಂತರಸದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದವನು.
1) ವಾಗ್ಭಟ
2) ನೃಪತುಂಗ
3) ಉದ್ಭವ
4) ಭಟ್ಟ ನಾರಾಯಣ

22. ಶೃಂಗಾರವೊಂದನ್ನೆ ನಿರೂಪಿಸುವ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಕಾವ್ಯ.
1) ಆಂಡಯ್ಯನ -ಕಬ್ಬಿಗರಕಾವ
2) ನೇಮಿಚಂದ್ರ -ಲೀಲಾವತಿ ಪ್ರಬಂಧ
3) ಚಂದ್ರ ರಾಜನ -ಮದನ ತಿಲಕ
4) ಅಪ್ಪಯ್ಯ ದೀಕ್ಷಿತರ -ಕುವಲಯ ನಂದ

23. ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಅಲಂಕಾರ ಗ್ರಂಥ
1) ಕಾವ್ಯಾವಲೋಕನ
2) ಸಮಲೋಕನ
3) ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ
4) ಕಾವ್ಯಾನುಶಾಸನ

24. ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ ಗ್ರಂಥವು
1) ಹಳಗನ್ನಡ
2) ನಡುಕನ್ನಡ
3) ಪೂರ್ವಹಳಗನ್ನಡ
4) ಹೊಸಕನ್ನಡ

25. ಶಬ್ದಾನುಶಾಸನ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ?
1) ಹಳೆಗನ್ನಡ
2) ಸಂಸ್ಕೃತ
3) ಪೂರ್ವ ಹಳೆಗನ್ನಡ
4) ಪ್ರಾಕೃತ