SDA FDA TARGET FREE MOCK TEST-19 For FDA SDA KARTET | Topexams

 ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ Mock Test-19

Hello dear aspirants please follow the GK Mock test instructions From the following, we have given the instructions to attend the test series to improve your preparation skill on the basis of the examination subject pattern. Especially these tests will be conducted by Topexams Karnataka’s educational platform. These tests prepared by skilled subject teachers/Mentors on the basis of GK TEST Specified Syllabus and Previous examination Papers. 

Before attending the test Series, read the following instructions carefully to avoiding doing mistakes in the test. Be cam, before answering questions read the questions properly and understand the question moto the answer. Don’t neglect any of the questions. These Test Series help full for FDA, SDA, KARTET So on

Paper Details:

Kannada Test

Total: 25 Marks

  • Its multiple-choice question papers
  • Each question carries 1 mark.

How to attend the test? Instructions to attend the test.

  1. Scroll Down the page.
  2. Fill the proper email id and contact information in the form and submit.
  3. Now your test paper will appear, you can start to answer the questions.
  4. After completion of your test paper, click on the submit button to see your result.

Click on the test button to attend the test Series.

1)‘ಸಾವಿರಾರು ನದಿಗಳು’ ಎಂಬ ಕಾವ್ಯದ ಕರ್ತೃ
1. ರಂಜಾನದರ್ಗ
2. ಅಮರೇಶ ನುಡುಗೋಣಿಳ
3. ವೈದೇಹಿ
4. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ

2)ಹರಿಹರನ ರಗಳೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕಾರಗಳು.
1. ಲಲಿತ, ಮಂದಾನಿಲ, ಉತ್ಸಾಹ
2. ಶರ, ಕುಸುಮ, ಭೋಗ
3. ರೂಪ, ಧೂಪ, ಗಂಧ
4. ಭಾಮಿನಿ, ಪರಿವರ್ಧಿನಿ, ವಾರ್ಧಕ

3)‘ಕುಮದೇಂದು ರಾಮಾಯಣ’ದ ಶೈಲಿ
1. ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿ
2. ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಪದಿ
3. ಸಾಂಗತ್ಯ
4. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಪಟ್ಪದಿ

4)‘ಯತಿ’ ಎನ್ನುವುದು.
1. ಕಣ್ಣಿನ ತಾಣ
2. ಮೂಗಿನ ತಾಣ
3. ಉಸಿರಿನ ತಾಣ
4. ಗಂಟಲಿನ ತಾಣ

5)ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನ ಕೃತಿ ಯಾವುದು?
1. ಪಂಪಾಶತಕ
2. ಶರಭ ಚಾರಿತ್ರ
3. ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ
4. ಕರಣ ಹಸುಗೆ

6)‘ಮಾರಯ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಅಮಲೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ’ ಎಂಬುದು ಯಾರ ಅಂಕಿತ?
1. ತುರುಗಾಹಿ ರಾಮಣ್ಣ
2. ಆಯ್ದಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮ
3. ಗೊಗ್ಗವ್ವೆ
4. ಬಹುರೂಪಿ ಚೌಡಯ್ಯ

7)‘ರಗಳೆಯ ಕವಿ’ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದ ಹರಿಹರ ಬರೆದ ಚಂಪೂ ಕಾವ್ಯ ಯಾವುದು?
1. ನೇಮಿನಾಥ ಪುರಾಣ
2. ನಳ ಚರಿತ್ರೆ
3. ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ
4. ಹರಿವಂಶ ಪುರಾಣ

8)ರಾಘವಾಂಕ ಯಾವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರದ ಕವಿ.
1. ರಗಳೆ
2. ತ್ರಿಪದಿ
3. ಸಾಂಗತ್ಯ
4. ಷಟ್ಪದಿ

9)‘ಹಯವದನ’ ಎಂಬ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಬರೆದವರು.
1. ಗೋಪಾಲದಾಸ
2. ತಿಮ್ಮಪ್ಪದಾಸ
3. ವೆಂಕಟದಾಸ
4. ವಾದಿರಾಜ

10)ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ
1. ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನ
2. ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಶಾಸನ
3. ತಮಟಕಲ್ಲು ಶಾಸನ
4. ಮಾವಳಿ ಶಾಸನ

11)ನಾಯಿಗಾಗಿ ವೀರ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಹಾಕಿರುವ ಏಕೈಕ ಶಾಸನ
1. ಆತಕೂರು ಶಾಸನ
2. ಗಂಗಾಧರಂ ಶಾಸನ
3. ಬೆಲೂರು ಶಾಸನ
4. ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನ

12)ಈ ಕೆಳಗಿನ ವೈಯಾಕರಣಿಗಳನ್ನು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ

1. 3, 2, 4, 1
2. 1, 2, 3, 4
3. 1, 3, 2, 4
4. 3, 2, 1, 4


13)ಕಾಳಿದಾಸ, ಅಸಗ, ಗುಣನಂದಿ, ಪೊನ್ನ, ಮಯೂರ, ಬಾಣ ಇವರಿಗೆ ಈತ ಸಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
1. ಕೇಶಿರಾಜ
2. ಭಟ್ಟಾಕಳಂಕದೇವ
3. 2ನೇ ನಾಗವರ್ಮ
4. 1ನೇ ನಾಗವರ್ಮ

14)ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷಾಭೂಷಣ ಗ್ರಂಥವಿರುವ ಲಿಪಿ
1. ಹಳಗನ್ನಡ
2. ಪೂರ್ವ ಹಳಗನ್ನಡ
3. ಸಂಸ್ಕೃತ
4. ಕನ್ನಡ

15)“ನಡುಗನ್ನಡ ಯುಗ”ದ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪಕರು.
1. ಎಂ.ಎ. ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ
2. ರಂ. ಶ್ರೀ ಮುಗಳಿ
3. ಎಫ್. ಕಿಟೆಲ್
4. ಆರ್.ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್

16)ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಿನ ನವ್ಯ ಕಾದಂಬರಿ.
1. ಶಿಕಾರಿ
2. ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣೋ ಮಹಾರಾಯ
3. ಮುಕ್ತಿ
4. ಗಂಗವ್ವ ಗಂಗಾಮಾಯಿ


17)ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆದವರು.
1. ದೇ. ಜವರೇಗೌಡ
2. ವಿವೇಕ ರೈ
3. ಸೋಮಶೇಖರ ಇಮಾಪೂರ
4. ಗದ್ಧಗಿ ಮಠ

18)ಪುರಾಣ – ಇತಿಹಾಸ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಆಧುನಿಕ ನಾಟಕದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ನಾಟಕಕಾರ.
1. ಪಿ. ಲಂಕೇಶ್
2. ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್
3. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ
4. ಎಚ್. ಎಸ್. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್

19)ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ “ಗೆಳೆಯರ ಗುಂಪ”ನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆಸಂಘಟಿಸಿದವರು.
1. ವಿ. ಕೃ. ಗೋಕಾಕ್
2. ಬೇಂದ್ರೆ
3. ಮಧುರ ಚೆನ್ನ
4. ಕಾಪಸೆ ರೇವಪ್ಪ

20)ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ “ಅಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ” ಈ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ.
1. ಲಘು ಪ್ರಬಂಧ
2. ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
3. ಕಾದಂಬರಿ
4. ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ

21)“ಚಿರಸ್ಮರಣೆ” ಕಾದಂಬರಿ ಈ ಪಂಥಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು.
1. ದಲಿತ
2. ಪ್ರಗತಿಶೀಲ
3. ನವೋದಯ
4. ನವ್ಯ

22)1950 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ “ನವ್ಯ ಕವಿತೆಗಳು” ಸಂಕಲನದ ಕರ್ತೃ.
1. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ
2. ಎ. ಕೆ. ರಾಮಾನುಜಮ್
3. ವಿ. ಕೆ. ಗೋಕಾಕ್
4. ಬಿ. ಸಿ. ರಾಮಚಂದ್ರಶರ್ಮ

23)ಕಾರಂತರ “ಹುಚ್ಚು ಮನಸ್ಸಿನ ಹತ್ತು ಮುಖಗಳು” ಈ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ.
1. ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ
2. ಲಗು ಪ್ರಬಂಧ
3. ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ
4. ಕಾದಂಬರಿ

24)‘ನಾಡೋಜ ಪಂಪ’ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ ವಿದ್ವಾಂಸರು.
1. ಮುಳಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ
2. ಟಿ. ವಿ. ವೆಂಕಟಾಚಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
3. ಆರ್. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್
4. ಕೆ. ಜಿ. ಕುಂದಣಗಾರ

25)‘ಯೋಗಾಂಗ ತ್ರಿವಿಧಿ’ಯನ್ನು ಬರೆದವಳು ಯಾರು?
1. ಸಂಚಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮ
2. ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕ
3. ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ
4. ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮ