ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ Short Notes

ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಸಿರೀಸ್ 

For KAS, FDA, SDA,PSI, PC KARTET, So on..