7ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ / 7th 2022 KTBS New Social Science Text Book Part 1

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತಗೊಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಪುಸ್ತಕಗಳು 

7ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ – 1

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅವ್ಯಕವಾಗಿ ಓದಲೇಬೇಕದ ಪುಸ್ತಕಗಳು

  • ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಓದುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಉಚಿತ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಪಿಡಿಎಫ್ ಪ್ರತಿಗೆ ಸುಲಭವಾದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮೇಲಾಗಿ ಇವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪುಸ್ತಕಗಳಾಗಿವೆ.
  • ನಾವು 6-10ನೇ ತರಗತಿಯ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲಾ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ PDF ಗೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
  • ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ವಿಷಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಬಹುದು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ PDF ನಕಲನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು
  • Source credit: www.ktbs.kar.nic.in