SDA FDA TARGET FREE MOCK TEST-28 For FDA SDA KARTET

 ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ Mock Test-28

Hello dear aspirants please follow the GK Mock test instructions From the following, we have given the instructions to attend the test series to improve your preparation skill on the basis of the examination subject pattern. Especially these tests will be conducted by Topexams Karnataka’s educational platform. These tests prepared by skilled subject teachers/Mentors on the basis of GK TEST Specified Syllabus and Previous examination Papers. 

Before attending the test Series, read the following instructions carefully to avoiding doing mistakes in the test. Be cam, before answering questions read the questions properly and understand the question moto the answer. Don’t neglect any of the questions. These Test Series help full for FDA, SDA, KARTET So on

Paper Details:

Kannada Test

Total: 25 Marks

  • Its multiple-choice question papers
  • Each question carries 1 mark.

How to attend the test? Instructions to attend the test.

  1. Scroll Down the page.
  2. Fill the proper email id and contact information in the form and submit.
  3. Now your test paper will appear, you can start to answer the questions.
  4. After completion of your test paper, click on the submit button to see your result.

Click on the test button to attend the test Series.

ಟೆಸ್ಟ್‌ ಅಟೆಂಡ್‌ ಬಟನ್‌ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

1.ʼಯತಿ ವಿಲಂಘನದಿಂದರೆದಲ್ಲೆ ಕನ್ನಡಂʼ ಎಂಬದು ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿದೆ.
1) ಶಬ್ದಮಣಿದರ್ಪಣ
2) ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ
3) ಪಂಪಭಾರತ
4) ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ

2.”Language” ಗ್ರಂಥ ಬರೆದವರು.
1) ಬ್ಲೂಮ್ ಫೀಲ್ಡ್
2) ಬ್ಲಾಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಗರ್
3) ಫರ್ಡಿನೆಂಡ್ ಡಿ . ಸಸೂರ
4) ಆರ್. ಹೆಚ್. ರಾಬಿನ್ಸ್

3.ತೊಲ್ಕಾಪ್ಪಿಯಾ ಬರೆದ ಗ್ರಂಥ
1) ತೊಲ್ಕಾಪ್ಪಿಯಂ
2) ತಿರುಕ್ಕುರಳ್
3) ಪುಲವರ್
4) ವೆಟ್ಟಿಯಾನ್

4. ಕಿಸುವೊಳಲು, ಕೊಪಣ, ಪುಲಿಗೆರೆ, ಒಂಕುಂದಗಳು ತಿರುಳ್ಗನ್ನಡದ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದು ಎಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ?
1) ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ
2) ಕರ್ಣಾಟಕ ಭಾಷಾಭೂಷಣ
3) ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ
4) ಗಾಥಾಸಪ್ತಸತಿ

5.ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾದಂಬರಿ
1) ಕುಮುದಿನಿ
2) ಇಂದಿರೆ
3) ಇಂದಿರಾ ಬಾಯಿ
4) ವಾಗ್ದೇವಿ

6.ʼಭಾಷಾ ವಿಜ್ಙಾನದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳುʼ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ………….
1) ರಾಜೇಶ್ವರಿ‌ ಎಂ
2) ಡಾ. ಸೌದತ್ತಿ ಮಠ
3) ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ
4) ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ

7.A The Kannada Language ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದವರು.
1) ಬಿ.ಎಲ್ ರೈಸ್
2) ಜಾನ್ ಮಕ್ಕೆರಲ್
3) ಎಂ.ಆಂಡೊನೊವ
4) ಎಚ್.ಎಂ ನಾಯಕ್

8. ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯಕವಿ.
1) ನಾಗಚಂದ್ರ
2) ಲೋಕಪಾಲ
3) ದುರ್ವಿನೀತ
4) ನಾಗವರ್ಮ

9)ಯಾವ ಕಾಲದ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ದೇಸಿ ಕಾವ್ಯಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
1. ಪೂರ್ವ ಹಳಗನ್ನಡ
2. ಹಳಗನ್ನಡ
3. ನಡುಗನ್ನಡ
4. ಹೊಸಗನ್ನಡ

10)‘ಶಬ್ದ ಪಾರಮಾರ್ಗಮಶ್ಯಕಂ’ – ಇದು ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣದ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿದೆ.
1. ಸಮಾಸ
2. ಅಖ್ಯಾತ
3. ತಿದ್ದಿತ
4. ಅಪಭಂಶ

11) ಇವರಿಗೆ ‘ಅಭಿನವ ಕಾಳಿದಾಸ’ ಎಂಬ ಬಿರುದಿತ್ತು.
1. ಬಸವಪ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
2. ಎಸ್. ಜಿ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್
3. ನಂಜನಗೂಡು ಸುಬ್ಬಾಶಾಸ್ತ್ರಿ
4. ಬೆಳ್ಳಾವೆ ನರಹರಿಶಾಸ್ತ್ರಿ

12)ಒಂದನೇ ನಾಗವರ್ಮನ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾದಂಬರಿ ಯಾವ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದೆ?
1. ಚಂಪೂ ಸಾಹಿತ್ಯ
2. ರಗಳೆ
3. ಸಾಂಗತ್ಯ
4. ಷಟ್ಪದಿ

13)ಒಂದನೇ ನಾಗವರ್ಮನ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾದಂಬರಿ ಯಾವ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದೆ?
1. ಚಂಪೂ
2. ರಗಳೆ
3. ಸಾಂಗತ್ಯ
4. ಷಟ್ಪದಿ

14)ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದವರು.
1. ಮುಳಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ
2. ಎಂ. ಎಂ ಕಲಬುರ್ಗಿ
3. ಜಿ ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ
4. ಎಂ ವಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ

15)ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಪ್ರಾಚೀನ ಹೆಸರಾಗಿದೆ.
1. ಕಲ್ಬಪ್ಪು
2. ವೃಷಭಗಿರಿ
3. ಕೋಪಣ
4. ಒಕುಂದ

16) ಪಂಪನನ್ನು ಕನ್ನಡದ “ಕಾಳಿದಾಸ” ಎಂದು ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು?
1. ತಿ.ನಂ.ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ
2. ರಂ.ಶ್ರೀ ಮುಗುಳಿ
3. ಟಿ.ಎಸ್.ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯ
4. ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ

17)ಪಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕುವೆಂಪುರವರು ಬೆರದ ಕೃತಿ
1. ಪಂಪಭಾರತ
2. ಪಂಪನಲ್ಲಿ ಭವ್ಯತೆ
3. ಪಂಪ
4. ಪಂಪಕಾವ್ಯ

18)“ಪುರಾಣನಾಮಚೂಡಾಮಣಿ’ ಎಂಬ ಪರ್ಯಾಯನಾಮವಿರುವ ಕೃತಿ
1. ಗತಪ್ರತ್ಯಾಗತ
2. ಆದಿಪುರಾಣ
3. ಶಾಂತಿಪುರಾಣ
4. ಜಿನಾಕ್ಷರಮಾಲೆ

19)ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ‘ಕುಸುಮಬಾಲೆ’ ಎಂಬ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿಯ ಕರ್ತೃ ಯಾರು?
1. ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್
2. ಯು. ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ
3. ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ
4. ಪಿ. ಲಂಕೇಶ

20)ಕೆ. ಕೆ. ಹೆಬ್ಬಾರ್ ರವರು ಕನ್ನಡದ
1. ಲೇಖಕ
2. ಚಿತ್ರಕಾರ
3. ಕ್ರೀಡಾಪಟು
4. ರಾಜಕಾರಣಿ

21)ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆದದ್ದು ಯಾವಾಗ?
1. 1925
2. 1958
3. 1985
4. 1977

22)ಹೊಸಗನ್ನಡ ಪದ್ಯಗಳ ಪಾದಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೊಡುವ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೊಟ್ಟ ಹೆಸರು.
1. ಪದ್ಮಗಣ
2. ಚಡಿ
3. ಸಂಯುಕ್ತಗಣ
4. ಮುಡಿ

23)‘ಬಿರುಕು’ ಇದು ಪಿ. ಲಂಕೇಶ ಅವರ ______
1. ಕಾದಂಬರಿ
2. ಕಥಾಸಂಕಲನ
3. ನಾಟಕ
4. ಲೇಖನ

24)‘ಕರ್ವಾಲೋ’ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು __
1. ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟಿಮನಿ
2. ಅನುಪಮಾ ನಿರಂಜನ
3. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
4. ಅ. ನ. ಕೃ

25)ಬಹು ಆಯ್ಕೆಯ ಮಾದರಿ. ಇವು ಪ್ರಾಚೀನ ಚಂಪೂ ಕಾವ್ಯಗಳು

3 ಮತ್ತು 4
1 ಮತ್ತು 4
1 ಮತ್ತು 2
1 ಮತ್ತು 3