SDA FDA TARGET FREE MOCK TEST-26 For FDA SDA KARTET

 ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ Mock Test-26

Hello dear aspirants please follow the GK Mock test instructions From the following, we have given the instructions to attend the test series to improve your preparation skill on the basis of the examination subject pattern. Especially these tests will be conducted by Topexams Karnataka’s educational platform. These tests prepared by skilled subject teachers/Mentors on the basis of GK TEST Specified Syllabus and Previous examination Papers. 

Before attending the test Series, read the following instructions carefully to avoiding doing mistakes in the test. Be cam, before answering questions read the questions properly and understand the question moto the answer. Don’t neglect any of the questions. These Test Series help full for FDA, SDA, KARTET So on

Paper Details:

Kannada Test

Total: 25 Marks

  • Its multiple-choice question papers
  • Each question carries 1 mark.

How to attend the test? Instructions to attend the test.

  1. Scroll Down the page.
  2. Fill the proper email id and contact information in the form and submit.
  3. Now your test paper will appear, you can start to answer the questions.
  4. After completion of your test paper, click on the submit button to see your result.

Click on the test button to attend the test Series.

ಟೆಸ್ಟ್‌ ಅಟೆಂಡ್‌ ಬಟನ್‌ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

1) ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಿಷನರಿಯವರಿಂದ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮುದ್ರಣಗೊಂಡು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಇದು?
elements of kanarese grammer
A kanarese grammer
A practical key to kanarese grammer
A grammer of karnataka language

2) “ವಾಸುಗಿಯುಂ ಬೇಸುರುಗುಂ ದೇಸೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಪ್ಪುದರೆ” ಈ ಉಕ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿನದು ಕಬ್ಬಿಗರ ಕಾವ?
ಕಬ್ಬಿಗರ ಕಾವ
ಕಾವ್ಯಾವಲೋಕನ
ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ
ಛಂದೋಂಬುಧಿ

3) ಮಣಿ ಮಂಚ ಕಂಕಣ ಕೋಂಟೆ ಈ ಪದಗಳು ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ?
ಸಮ ಸಂಸ್ಕೃತ
ಅಚ್ಚಗನ್ನಡ
ಅಪಭ್ರಂಶ
ತತ್ಸಮ

4) ಪಲೆಗನ್ನಡ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ?
ಪಂಪ ಭಾರತ
ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ
ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ
ಶಬ್ದಸ್ಮೃತಿ

5) ಏರಿದಾನ್ , ಸಂದೋನ್ , ವೆಟ್ಟದುಳ್ ಇವು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಈ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದು?
ಹಳಗನ್ನಡ
ಹಳೆಗನ್ನಡ ನಡುಗನ್ನಡ ಸಂಕ್ರಮಣ ಕಾಲ
ನಡುಗನ್ನಡ
ಪೂರ್ವದ ಹಳಗನ್ನಡ

6) ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ವ್ಯಾಕರಣ ಬರೆದ ಲೇಖಕ?
ತೀ.ನಂ.ಶ್ರೀ
ಸೇಡಿಯಾಪು ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್
ಮ.ಪ್ರ. ಪೂಜಾರ
ವೆಂಕಟರಾಂಗೋಕಟ್ಟಿ

7) ‘ರಸರತ್ನಾಕರ’ ದ ಕರ್ತೃು?
ಮಾಧವ
ಸಾಳ್ವ
ಕವಿಕಾಮ
ಈಶ್ವರ ಕವಿ

8) ಸಮಾಲೋಕ ಕರ್ತೃ?
ಸಿ.ಪಿ.ಕೆ
ತೀ.ನಂ.ಶ್ರೀ
ಡಿ.ಆರ್ ನಾಗರಾಜ್
ಜಿ.ಹೆಚ್. ನಾಯಕ

9) ಗದ್ಯ ಶ್ರಮ ಗುರುತು ಪ್ರತೀತಿಯಂ ಕೆಯ್ ಕೊಂಡರ್ ಈ ಉಕ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿದೆ?
ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ
ಚಾಮುಂಡ ರಾಯ ಪುರಾಣ
ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣ
ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ

10) “ತ್ಷಯುಗ”’ ಮತ ಪ್ರಚಾರಕ ಯುಗ’ “ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಯುಗ” ಎಂಬ ವಿಭಾಗ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಲೇಖಕರು?
ಟಿ.ಎಸ್ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯ
ಕನ್ನಡವಕ್ಕಿ
ಮುಳಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ
ಮರಿಯಪ್ಪ ಭಟ್ಟ

11) ನಡುಗನ್ನಡ ಯುಗದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಕರು?
ಎಂ.ಎ. ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ
ರಂ. ಶ್ರೀ ಮುಗಳಿ
ಎಫ್. ಕಿಟೆಲ್
ಆರ್. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್

12) ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗವು ಈ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ?
ಛಂದೋಗ್ರಂಥ
ವ್ಯಾಕರಣ ಗ್ರಂಥ
ಲಕ್ಷಣ ಗ್ರಂಥ
ಕಾವ್ಯ

13) ಬೌದ್ಧರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಆದಿಕವಿಗಳು ಎಂಬ ಊಹೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿದ್ವಾಂಸರು?
ಗೋವಿಂದ ಪೈ
ಟಿ.ಎಸ್ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯ
ತಾಳ್ತಜೆ ವಸಂತಕುಮಾರ
ಆರ್. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್

14) ‘A history of kanarese literature’ ನ ಕರ್ತೃು?
ಎಂ.ಎಚ್ ಕೃಷ್ಣ
ಎಫ್. ಕಿಟೆಲ್
ಇ.ಪಿ ರೈಸ್
ಆರ್. ಎಸ್. ಮುಗಳಿ

15) ಈತ ಪಂಪ ಪೂರ್ವ ಯುಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕವಿ?
ಚಂದ್ರರಾಜ
ಅಸಗ
ಶ್ರೀಧರಾಚಾರ್
ನಾಗವರ್ಮ ಚಾರ್ಯ

16) ಕನ್ನಡ ಮೊದಲ ವಿಡಂಬನ ಕಾವ್ಯ?
ಸಮಯ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಧರ್ಮಾಮೃತ
ಕಬ್ಬಿಗರ ಕಾವ್ಯ
ಪಂಚತಂತ್ರ

17) ಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆಂಗ್ಲ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿದವರು?
ಉಗ್ರಾಣ ಮಗೇಶರಾವ್
ಎಸ್. ಜೆ.ನ್ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್
ಹಟ್ಟಿಯಂಗಡಿ ನಾರಾಯಣರಾವ್
ಶಾಂತಾ ಕವಿ

18) ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಯೊಲಸಗಮಂ ನೂರ್ಮಡಿ ಎಂದು ನುಡಿದಿರುವ ಕವಿ?
ಪೊನ್ನ
ಪಂಪ
ನಾಗಚಂದ್ರ
ರನ್ನ

19) ‘ಒವನಿಗೆ’ ಎಂಬುದು ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಹಾಡಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ?
ಕುಟ್ಟುವ ಹಾಡು
ಕೇರುವ ಹಾಡು
ಬೇಸುವ ಹಾಡು
ಮೇಲಿನ ಈ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

20) ‘ಭುವನೈಕ್ಯರಾಮ‍ಾಭ್ಯುದಯ’ ವು ದೊರೆಯನ್ನು ತಗುಳ್ಚಿ ಹೇಳಿದ ಕೃತಿ?
ಎರಡನೇ ತೈಲಪ ದೊರೆ
ಆರನೇಯ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ
ನೃಪತುಂಗ
ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಕೃಷ್ಣ

21) ಕ್ಲಿಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಈ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಾರರು?
ಶಾಂತಿನಾಥ ದೇಸಾಯಿ
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಖಾಸನೀಸ
ಕೆ.ಸದಾಶಿವ
ಯು.ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

22) ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಸಂಗತ ನಾಟಕ?
ಬೊಕ್ಕ ತಲೆಯ ನರ್ತಕಿ
ಎಲ್ಲಿಗೆ
ತೆರೆಗಳು
ಕುಂಟಾ ಕುಂಟಾ ಕುರುವತ್ತಿ

23) ಪಂಪನ ತಾಯಿಯ ತವರು ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಶಾಸನ?
ಗಂಗಾಧರಂ
ಅರ್ಜುನವಾಡ
ಲಕ್ಕುಂಡಿ
ಕುರ್ಕ್ಯಲ

24) ಉರಿಯ ನಾಲಗೆ’ ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಹುಮಾನಿತ ಲೇಖಕ?
ಗಂಗಾಧರ ಚಿತ್ತಾಲ
ಕೆ.ಡಿ ಕುರ್ತಕೋಟಿ
ಚೆನ್ನಣ್ಣವಾಲೀಕಾರ
ಹೆಚ್.ಎಂ.ಚೆನ್ನಯತೆಯ

25) ‘ಬೆಳಗಲಿ 300’ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕವಿ?
ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ
ಪಂಪ
ರನ್ನ
ನಾಗಚಂದ್ರ