ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಭಾಗ-1 ರತ್ನಕೋಶ+ Govt Text book ಪದಗಳ PDF

ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಭಾಗ-1

 • ಅಬ್ಜೋದರ – ವಿಷ್ಣು, ಕೌಸ್ತುಭಧರ FDA- 2017
 • ಅಬ್ಧಿಪ: ಅಬ್ಧಿ – ಸಮುದ್ರ, ಕೊಳ ಪ – ಒಡೆಯ, ಅಬ್ಧಿಪ – ಸಮುದ್ರದ ಒಡೆಯ – ವರುಣ
 • ಅಬ್ಧಿಪ – ವರುಣ
 • ಪೌರಂದರ – ಇಂದ್ರ
 • ಭಾರ್ಗವ – ಪರಶುರಾಮ
 • ಭೂಮಿಜಾತೆ – ಸೀತೆ, ಧರಣಿಸುತೆ
 • ರವಿಸುತ – ಕರ್ಣ
 • ಮುರಾರಿ – ಕೃಷ್ಣ, ಶೌರಿ
 • ನೀರದ – ಮೋಡ / ಅಬ್ದ
 • ಆದಿತ್ಯ – ಸರ‍್ಯ, ಸೂರ್ಯ, ಇನ, ನೇಸರ್, ರವಿ, ಮಿಹಿರ, ರಾಜೀವಸಖ, ದಿನಕರ, ದಿನಪ, ದಿವಸ್ಪತಿ, ವಿವಾಕರ, ಪುಸ, ದ್ಯುಮಣಿ, ರಾಜು, ಅಗ್ನಿ, ಭಾಸ್ಕರ, ಬೆಳಕು, ಸ್ವಾಹಿ, ಪ್ರಕಾರ, ಒಡೆಯ,
 • ಭೂಮಿ – ಮೇದಿನಿ, ಉರ್ವಿ, ಇಳೆ, ಅವನಿ, ತಿರೆ, ಧರಣಿ, ಧರಿತ್ರೆ, ಧರೆ, ಧಾತ್ರಿ, ಧಾರಿ
 • ಚಂದ್ರ _ ಪೆರೆ, ಶಶಿ, ಸುಧಾಕರ, ರಜನೀಶ, ರಜನೀಕರ, ತಂಗದಿರ, ಮೃಗಾಂಕ, ಶೀತಾಂಶು, ಇಂದು, ಉಡುಪ, ತಿಂಗಳು, ಹಿಮಾಂಶ, ಸೋಮ, ತಾರಾಪತಿ
 • ತಿಂಗಳೂರು – ಚಂದ್ರಲೋಕ
 • ಅವನೀತಳ – ಭೂಮಂಡಲ
 • ಎಲರ್ – ಗಾಳಿ
 • ಕುದುರೆ – ತುರಂಗ, ತುರಗ, ವಾಜಿ, ಹಯ, ಅಶ್ವ, ಹರಿ, ಸೈಂಧವ, ತುಷಾರ, ವಾರುವ
 • ಹಾವು – ಪನ್ನಗ, ಸರ್ಪ, ವಿಷಧರ, ಅಹಿ, ವ್ಯಾಲ, ನಾಗ, ಉರಗ, ಭುಜಂಗ, ಸರಿಸೃಪ
 • ದುಂಬಿ – ಮಧುಕರ, ಸಾರಂಗ, ಧನು, ಗುಂಗೀಹುಳ, ಭ್ರಮರ FDA- 2017
 • ಸುರಭಿ – ಕಾಮಧೇನು
 • ಕಾಡು ಹಳು, ಅಡವಿ, ಅರಣ್ಯ, ಕಾನನ, ಕಾಂತಾರ, ಬನ, ವಿಪಿನ FDA- 2019

ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು

 • ಅಂಜಿ – ಹೆದರಿ
 • ಅಂಜು – ಹೆದರು, ಭಯಪಡು.
 • ಅಂತಕಾತ್ಮಜ – ಅಂತಕ+ಆತ್ಮಜ – ಯಮನ ಮಗ (ಯುಧಿಷ್ಠಿರ)
 • ಅಗಡು – ಶೌರ್ಯ
 • ಅಗಸಿ – ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು
 • ಅಡಸು – ಉಂಟಾಗು
 • ಅಡಿ – ಪಾದ
 • ಅಣಿ – ಸಿದ್ಧತೆ
 • ಅತಿಕುಟಿಲಮನ – ಅತಿಯಾದ ಮೋಸದ ಮನಸ್ಸು
 • ಅನಾಕುಳಂ – ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ
 • ಅನೃತ – ಅಸತ್ಯ
 • ಅನ್ವಯ – ವಂಶ
 • ಅಪರಗಿರಿ – ಅಸ್ತಮಾನದ ಬೆಟ್ಟ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಬೆಟ್ಟ
 • ಅಪ್ರತಿಮ – ಹೋಲಿಕೆ ಇಲ್ಲದ, ಅಮೂರ್ತ
 • ಅಬ್ಜೋದರ – ವಿಷ್ಣು
 • ಅಬ್ಧಿಪ: ಅಬ್ಧಿ – ಸಮುದ್ರ, ಕೊಳ ಪ – ಒಡೆಯ, ಅಬ್ಧಿಪ – ಸಮುದ್ರದ ಒಡೆಯ – ವರುಣ
 • ಅಬ್ಬೆ – ತಾಯಿ
 • ಅಯ್ಯ – ತಂದೆ
 • ಅರಿ – ತಿಳಿ
 • ಅರುಹು – ಹೇಳು
 • ಅರ್ಘ್ಯ – ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಕೈ ತೊಳೆಯಲು ನೀಡುವ ನೀರು
 • ಅರ್ತಿ – ಪ್ರೀತಿ
 • ಅರ್ಥಿ – ಬೇಡುವವನು
 • ಅವನಿ – ಭೂಮಿ
 • ಅವನೀತಳ – ಭೂಮಂಡಲ
 • ಅವಸರ – ಅಗತ್ಯದ
 • ಅಷ್ಟವಿಧ – ಎಂಟುಬಗೆಯ
 • ಅಸು – ಪ್ರಾಣ;
 • ಅಸುರ – ರಾಕ್ಷಸ
 • ಅಸ್ತಿಭಾರ – ಬುನಾದಿ
 • ಅಹಿತ – ಶತ್ರು
 • ಅಳಲು/ಅಳಲ್ – ದುಃಖ
 • ಅಳವು – ಪರಾಕ್ರಮ
 • ಅಳಿ – (ಕ್ರಿ) ನಾಶ (ನಾ) ದುಂಬಿ
 • ಆಂಬರಂ – ನನ್ನವರೆಗೂ
 • ಆಚ್ಛಾದಿತ – ಆವರಿಸಿದ
 • ಆದರ – ಪ್ರೀತಿ
 • ಆನನ – ಮುಖ
 • ಆನು – ತಾಳು
 • ಆರ್ತನಾದ – ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದವರ ಕೂಗು
 • ಆರ್ಪರ್ – ಸಮರ್ಥರು
 • ಆವಾಹಿಸು – ಮೈಮೇಲೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊ
 • ಆಶ್ವೀಜ – ಚೈತ್ರದಿಂದ ಏಳನೆಯ ಮಾಸ (ಆಶ್ವಯುಜ)
 • ಇಂಬು – ಅವಕಾಶ
 • ಇಂಬುಕೆಯ್ವೆ – ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಲು
 • ಇದಿರ್ಚಿ – ಹೋರಾಡಿ
 • ಇರ್ಬರು – ಇಬ್ಬರು
 • ಉಪವನ – ಉದ್ಯಾನವನ
 • ಉಯ್ – ಒಯ್ಯು
 • ಉಯ್ದು – ಒಯ್ದು
 • ಉರವಣಿಸು – ಹೆಚ್ಚಾಗು
 • ಉರಿಯಟ್ಟಲ್ – ಬೆಂಕಿ ಉರಿಯಲು
 • ಉಲ್ಕೆ – ಆಕಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳುವ ತೇಜಃಪುಂಜವಾದ ಆಕಾಶಕಾಯ
 • ಉಸಿರ್ – ಹೇಳು
 • ಊಣೆಯ – ಕೊರತೆ
 • ಋಣ – ಹಂಗು
 • ಎಂಥರೋ – ಎಂತಹವರೋ
 • ಎಡೆ – ಸ್ಥಳ
 • ಎನಿಸಲೊಲ್ಲದ – ಇಷ್ಟಪಡದ
 • ಎರೆ – ಬೇಡು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು.
 • ಎರೆದಂ – ಬೇಡುವವನು
 • ಎವೆ ಕಣ್ಣರೆಪ್ಪೆ
 • ಏಳಿಸಿದ – ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ
 • ಐದಿ – ಹೋಗಿ
 • ಒಕ್ಕಿ – ತೆನೆಯಿಂದ ಕಸಕಡ್ಡಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ
 • ಒಡಂಬಡಿಸಿ – ಒಪ್ಪಿಸಿ
 • ಒಡಂಬಡು – ಒಪ್ಪು
 • ಒಡವೆ – ಐಶ್ವರ್ಯ, ಆಸ್ತಿ
 • ಒತ್ತಂಬದಿಂದ – ಒತ್ತಾಯದಿಂದ
 • ಕಂದಿದ – ಮಸುಕಾದ
 • ಕಂಪು – ಸುವಾಸನೆ
 • ಕಜ್ಜಂ – ಕಾರ್ಯ, ಕೆಲಸ
 • ಕಟೆ – ಕೆತ್ತು
 • ಕಟ್ಟೇಕಾಂತ – ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಂತಹ
 • ಕಡು – ಅತಿ
 • ಕಡುಸಿಗ್ಗು – ತೀವ್ರ ನಾಚಿಕೆ
 • ಕದಳಿ-ಬಾಳೆ
 • ಕನಕಪಾತ್ರ – ಚಿನ್ನದ ಪಾತ್ರೆ
 • ಕಬ್ಬಿಗ – ಕವಿ
 • ಕರ – ಕೈ
 • ಕರಂ ಸಾದು – ಬಹು ಸಾಧುವಾದವನು
 • ಕರಮ್ – ತುಂಬಾ
 • ಕರುಕ – ಉರಿದ ಬತ್ತಿಯ ಕಪ್ಪು ಭಾಗ
 • ಕಲುಷಿತ – ಮಲಿನ
 • ಕಸರತ್ತು – ಚಮತ್ಕಾರ
 • ಕಸವರ – ಚಿನ್ನ
 • ಕಳವನಿಡು – ಕಳ್ಳತನ ಆರೋಪಿಸು
 • ಕಳೆದುಕೊಂಡುದರ್ಕೆ – ಕದ್ದುದಕ್ಕೆ
 • ಕಳ್ತಲೆ – ಕತ್ತಲೆ
 • ಕಾದು – ಹೋರಾಡು
 • ಕಾಪು – ರಕ್ಷಣೆ
 • ಕಾಯಕಾಂತಿ – ವಿಷ್ಟುವಿನ ದೇಹದ ಕಾಂತಿ
 • ಕಾರಕೂನ – ಗುಮಾಸ್ತ
 • ಕಿಂಕರ – ಸೇವಕ
 • ಕಿಡಿಸು – ಕೆಡಿಸು
 • ಕಿಡು – ನಾಶವಾಗು
 • ಕಿವಿಗಡಚಿಕ್ಕು – ಕಿವಿಗೆ ಕರ್ಕಶವಾಗು
 • ಕಿಱಿದು/ಕಿರೆದು – ಸ್ವಲ್ಪ
 • ಕುಪ್ಪೆ – ಕಸದತಿಪ್ಪೆ, ರಾಶಿ, ದಿಣ್ಣೆ
 • ಕುಮಕಿ – ಸಹಾಯ, ಒತ್ತಾಸೆ
 • ಕುಳಿ – ಹೊಂಡ, ತಗ್ಗು, ಗುಣಿ
 • ಕೂಟ – ರಸ್ತೆಗಳು ಸೇರುವ ಜಾಗ, ಸೇರಿಕೆ, ರಾಶಿ
 • ಕೂರ್ಮೆ – ಸ್ನೇಹ, ಪ್ರೀತಿ
 • ಕೂಳ್‌ – ಅನ್ನ
 • ಕೃತ್ರಿಮ – ಮೋಸ, ಕಪಟ ಸಹಜ ವಲ್ಲದ
 • ಕೆನ್ನ _ ಕಪೋಲ
 • ಕೆನ್ನ – ಕೆಂಪು
 • ಕೆರ – ಎಕ್ಕಡ, ಚಪ್ಪಲಿ
 • ಕೆಲವಾನುಂ – ಕೆಲವು
 • ಕೈಕೊಳ್ಳು – ಸಮ್ಮತಿಸು
 • ಕೈಯಾನು -ಕೈಚಾಚು
 • ಕೈವಾರ -ಹೊಗಳಿಕೆ
 • ಕೊನೆ – ಗೊನೆ
 • ಕೊಳ್ಳಿ – ಬೆಂಕಿ
 • ಕೋಕಿಲಾ (ತ್ಸ) – ಕೋಗಿಲೆ(ದ್ಭ)
 • ಕೋಟರಕುಟೀರ – ಮರದ ಪೊಟರೆ
 • ಕ್ರಮಕ್ರಮದೆ – ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ
 • ಕ್ರೌರ್ಯ – ನಿರ್ದಯತೆ, ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದ.
 • ಕ್ಷೋಭೆ – ತಳಮಳ
 • ಖಂಡಮಾಗೆ – ತುಂಡಾಗುವಂತೆ
 • ಖಳ – ದುಷ್ಟ
 • ಗಂಧ – ವಾಸನೆ
 • ಗಡಣ – ಸಮೂಹ
 • ಗದ್ದುಗೆ – ಪೀಠ
 • ಗಾವುದ – ದೂರವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ
 • ಗಿರಣಿ – ಧಾನ್ಯ ಬೀಸುವ ಯಂತ್ರ, ನೂಲು ಮಾಡುವ,
 • ಗುಡಿಮನೆ – ಚಿಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ
 • ಗೊಮ್ಮಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ – ಉನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ
 • ಘಾತಕ – ದ್ರೋಹಿ
 • ಘೋರ – ಆಪತ್ತು,
 • ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯ – ಮೂಗು
 • ಚಟ್ಟರಿಂ – ಶಿಷ್ಯರಿಂದ
 • ಚಣ್ಣ – ಚಡ್ಡಿ
 • ಚರಿಗೆ – ತಂಬಿಗೆ
 • ಚರಿಸು – ಸಂಚರಿಸು
 • ಚಿತ್ತ – ಮನಸ್ಸು
 • ಚಿರ – ಶಾಶ್ವತ
 • ಚೀರ (ತ್ಸ) – ಸೀರೆ (ದ್ಭ) – ನಾರುಬಟ್ಟೆ
 • ಚೋದ್ಯ – ಅದ್ಭುತ
 • ಚೋದ್ಯಂಬಟ್ಟು – ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು
 • ಜಟಾಕಲಾಪ – ಜಡೆಯ ಸಮೂಹ
 • ಜಡ – ಮಂದ, ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಲ್ಲದ
 • ಜತ್ತ – ಜೊತೆ
 • ಜಲಕ್ಕನೆ – ವಿಶದವಾಗಿ
 • ಜಲದ – ತೀವ್ರ
 • ಟಾರಾ – ನಾಶ
 • ತಗುಳ್ಚಿದರ್ – ಸೇರಿಸಿದರು
 • ತಡವಪ್ಪುದು – ತೊದಲುವುದು
 • ತಣಿವು – ತೃಪ್ತಿ
 • ತತ್ಪ್ರಪಂಚಂ – ಈವರೆಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆ
 • ತತ್ಸನ್ನಿಧಾನಸ್ಥಿತ – ಆಲ್ಲಿರುವ
 • ತನೂಜ – ಮಗ
 • ತಮಾಲ – ಕತ್ತಲೆ
 • ತವಸಿ (ದ್ಭ) – ತಪಸ್ವಿ(ತ್ಸ)
 • ತಸ್ಕರ – ಕಳ್ಳ FDA- 2019
 • ತಳವೆಳಗಾಗೆ – ಗಾಬರಿಯಾಗುವಂತೆ
 • ತಿಂಗಳ – ಚಂದ್ರ ಹೊನ್ನ-ಹಳದಿ
 • ತಿಂಗಳೂರು – ಚಂದ್ರಲೋಕ
 • ತಿರೆ – ಭೂಮಿ
 • ತುರಂಗ-ಕುದುರೆ
 • ತುಸ – ಸ್ವಲ್ಪವೂ
 • ತೃಷೆ – ಬಾಯಾರಿಕೆ
 • ತೇಜ – ಕಾಂತಿ
 • ತೊರಲ್ದು – ಅಲೆದಾಡಿ
 • ದಂಡು – ಸೈನ್ಯ
 • ದನುಜ – ರಾಕ್ಷಸ
 • ದಿಗ್ಬ್ರಮೆಗೊಂಡ – ದಿಕ್ಕು ತೋಚದ
 • ದಿಙ್ಮುಮಖ – ದಿಕ್ಕುಗಳು
 • ದಿಟ್ಟಿ (ದ್ಭ) – ದೃಷ್ಟಿ (ತ್ಸ) ಧೃತಿ – ಧೈರ್ಯ
 • ದಿವ್ಯಶರಾಳಿ – ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಣಗಳ ಸಮೂಹ
 • ದುಷ್ಪುತ್ರ – ದುಷ್ಟಪುತ್ರ
 • ದೂಷಣೆ – ನಿಂದನೆ
 • ದೃಗುಜಲ – ಕಣ್ಣನೀರು
 • ದೊರೆಯಲ್ಲವು – ಸಮಾನವಲ್ಲ
 • ದ್ವಿಜವಂಶಜಂ – ಬ್ರಾಹ್ಮಣ
 • ನಡೆವಂತೆ – ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ
 • ನರೆ – ಬಿಳಿಬಣ್ಣ
 • ನಲ್ಮೆ – ಪ್ರೀತಿ
 • ನವಧಾತ್ರಿ – ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುವ ಭೂಮಿ
 • ನಾಣಿಲಿ – ನಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದವನು, ಲಜ್ಜೆಗೇಡಿ
 • ನಿರ್ವಾಹ – ತಂತ್ರ
 • ನೀರದ – ಮೋಡ / ಅಬ್ದ
 • ನೂಂಕು – ನೂಕು
 • ನೃಪ – ದೊರೆ
 • ನೆಗೆಳಲ್ವೇರ್ಕುಂ – ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು
 • ನೆಚ್ಚು – ನಂಬು
 • ನೆತ್ತಿ – ಹಣೆ
 • ನೆರವಿ – ಜನಸಮೂಹ
 • ನೆರವು – ಸಹಾಯ
 • ನೇಸರ್ – ಸೂರ‍್ಯ/ಸೂರ್ಯ
 • ನೈಮಿತ್ತಿಕಂ – ಜೋಯಿಸನು
 • ನೊಳವಿಂಗೆ – ನೊಣಕ್ಕೆ
 • ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ – ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು,
 • ಪಂಜ – ಹುಲಿಯ ಅಂಗಾಲು FDA- 2019
 • ಪಚ್ಚು – ಹಂಚು
 • ಪಚ್ಚುಗೊಟ್ಟೊಡೆ – ವಿಭಾಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರೆ
 • ಪಡಿಯರ – ದ್ವಾರಪಾಲಕ, ಸೇವಕ {ಪ್ರತೀಹಾರಿ (ತ್ಸ) > ಪಡಿಯರ (ದ್ಭ)}
 • ಪಥ – ದಾರಿ
 • ಪದ – ಪಾದ
 • ಪನ್ನಗ – ಹಾವು
 • ಪರದು – ವ್ಯಾಪಾರ
 • ಪರಮ ಗಹನ – ನಿಗೂಢ
 • ಪರಿಗ್ರಹ – ಮನೆಯವರು
 • ಪರಿಯಣದ – ಊಟದ ತಟ್ಟೆಯ
 • ಪರ್ವಿದ – ಹಬ್ಬಿದ
 • ಪಸಿಯದುಂಡು – ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದೆ
 • ಪಸುರು – ಹಸುರು
 • ಪಳು – ಕೆಟ್ಟ
 • ಪಾಟಿ – ಹಲಗೆ
 • ಪಾರುತ್ತಿರೆ – ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರಲು
 • ಪಾಳ್ನೆಲ – ಪಾಳು, ಬಿದ್ದಿರುವ ನೆಲ
 • ಪಿರಿದಪ್ಪ – ಬಹಳಷ್ಟು
 • ಪುಗಿಸು – ಹೊಗಿಸು
 • ಪುಚ್ಚ – ಗರಿ
 • ಪುಯ್ಲಿಟ್ಟು – ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕಿ
 • ಪುಳ್ಳಿ – ಕಟ್ಟಿಗೆ
 • ಪೂರ್ವಕ್ರಮದೊಳ್ – ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ, ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ
 • ಪೂಳ್‌ – ಹೂಳು
 • ಪೆರರ್‌ – ಬೇರೆಯವರು
 • ಪೆರೆ – ಚಂದ್ರ
 • ಪೇಳಿ – ಹೇಳಿ
 • ಪೊಗಳು – ಹೊಗಳು
 • ಪೊಡೆಮಟ್ಟು – ನಮಸ್ಕರಿಸಿ
 • ಪೊನ್ನು – ಸಂಪತ್ತು, ಹಣ
 • ಪೊಯ್ದುಕೊಂಡು – ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತ
 • ಪೊಳಲ್‌ – ಪಟ್ಟಣ, ನಗರ
 • ಪೊಳ್ತುಪೋಗು – ಕತ್ತಲಾಗು
 • ಪೋಗಲ್ಪಡೆ – ಹೋಗಲು ಅನುವಾಗು
 • ಪೌರಂದರ – ಇಂದ್ರ
 • ಪ್ರಕರಾಂಜನ ಪುಂಜ – ಕಾಡಿಗೆಯರಾಶಿ (ಕಾಡಿಗೆಯಷ್ಟು ಕಪ್ಪಾದ)
 • ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿ – ಪ್ರತಿವಾದಿ
 • ಫೂಟು – ಅಡಿ
 • ಬಂಚಿಸು – ವಂಚಿಸು
 • ಬಂಜೆ (ದ್ಭ) – ವಂಧ್ಯಾ (ತ್ಸ) ಸಂತಾನವಿಲ್ಲದವಳು
 • ಬಂಬಲ – ಗುಂಪು
 • ಬಟ್ಟೆಯೊಳೆಲ್ಲಂ – ದಾರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ
 • ಬಡಿ – ಹೊಡೆ, ಚಚ್ಚು
 • ಬನ್ನ – ಕಷ್ಟ, ತೊಂದರೆ
 • ಬಯಕೆ – ಇಚ್ಛೆ
 • ಬರಡು – ಪೊಳ್ಳು, ಹಾಳುಬಿದ್ದಿರುವ
 • ಬರವಂ – ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು
 • ಬಲವಂದು – ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಂದು
 • ಬವರ – ಜಗಳ, ಯುದ್ಧ FDA- 2018
 • ಬಸಿರ್ – ಹೊಟ್ಟೆ
 • ಬಳಾರಿ – ಮಾರಿ
 • ಬಳಿ – ದಾರಿ
 • ಬಳಿ-ಅನಂತರ
 • ಬಾಯಾರ್ದು – ಕೂಗಾಡಿ
 • ಬಾಯ್ – ಬಾಯಿ
 • ಬಾಯ್ದಂಬುಲಕೆ – ಎಂಜಲಿಗೆ
 • ಬಾಳ್ವಂತರ್ಥಂ – ಬಾಳುವಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು
 • ಬೀಡಂಬಿಡು – ತಂಗು
 • ಬೀಯ (ದ್ಭ) – ವ್ಯಯ(ತ್ಸ), ಖರ್ಚು
 • ಬೆರಗಿಂಗೆ – ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ
 • ಬೆರಗು – ಆಶ್ಚರ್ಯ
 • ಬೆಳ್ಳಿ – ಶುಕ್ರ
 • ಬೇಗೆ – ದು:ಖವೆಂಬ ಬೆಂಕಿ
 • ಬೇಹಾರಿ (ದ್ಭ) – ವ್ಯಾಪಾರಿ(ತ್ಸ)
 • ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ – ಜಗತ್ತು
 • ಭಂಟ – ವೀರ
 • ಭರಪೂರ – ಪ್ರವಾಹ
 • ಭಾರ್ಗವ – ಪರಶುರಾಮ
 • ಭಾರ‍್ಯೆ – ಸತಿ, ಹೆಂಡತಿ
 • ಭೂಮಿಜಾತೆ – ಸೀತೆ
 • ಭೃಂಗೋದರ – ಹೊಗೆತುಂಬಿ
 • ಭೇದ – ವ್ಯತ್ಯಾಸ
 • ಮಕಮಲ್ಲು – ನಯವಾದ ಬಟ್ಟೆ (ಹುಲ್ಲಿನ ಮಕಮಲ್ಲು – ಹುಲ್ಲುಹಾಸು)
 • ಮದಿರಾ – ಸುರಾಪಾನ
 • ಮಧುಕರ – ದುಂಬಿ
 • ಮಧುಪರ್ಕ – ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪ, ಹಾಲು, ಜೇನುತುಪ್ಪ,ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಶ್ರಿತ ಪಾನೀಯ.
 • ಮನದನ್ನ – ಸ್ನೇಹಿತ
 • ಮನ್ವಂತರ – ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಕಾಲ
 • ಮರುಕಂ – ವಕ್ರಚೇಷ್ಟೆಯು
 • ಮರುಳು – ಮೋಡಿ
 • ಮರ್ತ್ಯತ್ವವೇ – ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಭಾವವೇ
 • ಮಸಲತ್ತು – ಪಿತೂರಿ, ಒಳಸಂಚು
 • ಮಹಾವಟವಿಟಪಿ – ದೊಡ್ಡದಾದ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ
 • ಮಹೀಪತಿ – ರಾಜ
 • ಮಾರ್ಕೊಳಲಾರದೆ – ಮೀರಲಾರದೆ
 • ಮಾಳ್ಪೆಂ – ಮಾಡುವೆನು
 • ಮಾೞ್ಕೆಯೊಳ್ – ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
 • ಮುಕ್ತಕಂಠ – ತೆರೆದ ಮನಸ್ಸು
 • ಮುರಾರಿ – ಕೃಷ್ಣ (ಮುರ+ಅರಿ)
 • ಮುಳಿ – ಕೋಪ
 • ಮೃತ್ಪಾತ್ರ – ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆ
 • ಮೇಗಿಲ್ಲದೆ – ಉತ್ತಮತನವಿಲ್ಲದೆ
 • ಮೇದಿನಿ – ಭೂಮಿ FDA- 2018
 • ಮೊರೆಯಂ – ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು
 • ಮೋರೆ – ಮುಖ
 • ರಣ – ಯುದ್ಧ
 • ರವಿಸುತ – ಕರ್ಣ
 • ರವಿ – ಸೂರ್ಯ
 • ರಾಜೀವಸಖ – ಸೂರ್ಯ.
 • ರಿಪು – ಶತ್ರು
 • ರೇವು – ಬಂದರು
 • ರೋದನ – ಅಳುವಿಕೆ
 • ಲಲನೆ-ತರುಣಿ
 • ಲಾಂಛನ – ಗುರುತು, ಚಿಹ್ನೆ
 • ಲಿಖಿತ – ಬರೆಹ
 • ಲುಬ್ಧತೆ – ದುರಾಸೆ
 • ಲೂಟಿ – ಸುಲಿಗೆ
 • ಲೇಸು – ಉತ್ತಮ
 • ವಂದು – ಬಂದು
 • ವಣಿಕ್ಪುತ್ರರ್ – ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು
 • ವನಧಿ – ಸಮುದ್ರ (ಹಸುರಿನ ಸಮುದ್ರ)
 • ವರಂ – ಶ್ರೇಷ್ಠ
 • ವರ್ಪುದು – ಬರುವುದು
 • ವಸಂತ – ಸಮೃದ್ಧಿ
 • ವಸಾಹತು – ಅನ್ಯ ದೇಶಿಯರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶ
 • ವಾಸಿ-ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ
 • ವಿಭೂತಿಯಂ – ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು
 • ವಿಲಾತಿ – ವಿಲಾಯಿತಿ
 • ವಿಲಾಯತಿ – ವಿದೇಶ
 • ವೇದಿ – ಹೋಮ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ
 • ವೈಜ್ಞಾನಿಕ – ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
 • ವ್ಯವಹಿತ – ಮುಚ್ಚಿದ
 • ಶಾಲಿವನ – ಬತ್ತದ ಗದ್ದೆ
 • ಶೌರಿ – ಕೃಷ್ಣ
 • ಶೌರಿಯ – ಶೌರ್ಯ
 • ಶ್ಯಾಮಲ – ಕಪ್ಪು, ನೀಲ
 • ಶ್ರಮಣಿ – ತಪಸ್ವಿನಿ
 • ಶ್ರುತಪಾರಗ – ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾರಂಗತ
 • ಸಂತತಿ – ವಂಶ
 • ಸಂದೆಯ (ದ್ಭ) < ಸಂದೇಹ (ತ್ಸ)
 • ಸಂಧಿ – ಒಪ್ಪಂದ
 • ಸನಿಯ (ಹ) – ಸಮೀಪ
 • ಸಮಂತು – ಚೆನ್ನಾಗಿ
 • ಸಮಕೊಳಿಸು – ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸು
 • ಸಮನಿಸು – ಸಂಭವಿಸು
 • ಸಮರ – ಯುದ್ಧ
 • ಸಮರದೊಳ್ – ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ
 • ಸಮುಚ್ಚಯ – ಸಮೂಹ
 • ಸರುಸಪಂ – ಸಾಸಿವೆಗಳು
 • ಸವಿ – ಸಿಹಿ
 • ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವಳು ಹತಾಶೆ – ನಿರಾಶೆ, ಆಶಾಭಂಗ.
 • ಸಾಂತ್ವನ – ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸು
 • ಸಾರ್ತರೆ – ಒದಗಿ ಬರಲು
 • ಸಾರ್ವುದು – ಬರುವುದು
 • ಸಿಂಪಿ – ದರ್ಜಿಯವನು
 • ಸಿದ್ಧ – ತಪಸ್ವಿ
 • ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಂಗಳಂ – ಬಿಳಿ ಸಾಸಿವೆಗಳನ್ನು
 • ಸುತ – ಮಗ
 • ಸುಪರ್ದಿ – ವಶ
 • ಸುರಭಿ – ಕಾಮಧೇನು
 • ಸುಸಂಗತ – ಯೋಗ್ಯವಾದ
 • ಸೂನುಗಳು – ಮಕ್ಕಳು
 • ಸೂಲಗಿತ್ತಿ – ಹೆರಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವಳು
 • ಸೇಸೆಯನಿಕ್ಕಲ್ – ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಹಾಕಲು
 • ಸ್ಥೈರ್ಯ – ದೃಢತೆ
 • ಹಂಬಲ – ತೀವ್ರ ಆಸೆ, ಬಯಕೆ
 • ಹಗೆ – ಶತ್ರು
 • ಹಡಗು – ನಾವೆ
 • ಹಣತೆ – ದೀಪ
 • ಹತಾರ – ಆಯುಧ
 • ಹಯ – ಕುದುರೆ
 • ಹರಣ – ಕದಿಯು
 • ಹರಿಕಾರ – ಮುಂದಾಳು
 • ಹವಣು – ಸಿದ್ಧತೆ
 • ಹಸಾದ (ದ್ಭ)-ಪ್ರಸಾದ(ತ್ಸ)
 • ಹಳು – ಕಾಡು
 • ಹುಕುಂ – ಆದೇಶ
 • ಹುಸಿ – ಸುಳ್ಳು
 • ಹೊಸಪಚ್ಚೆ – ಹೊಸ ಹಸುರು, ಎಳೆಯ ಚಿಗುರು