PU College Lecturer Syllabus & Pattern

ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಕರ್ನಾಟಕಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಲೆಕ್ಚರರ್‌ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಇತಿಹಾಸ, ಹಿಂದಿ, ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ, ರಾಜಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಾಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ,