ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಭಾಗ-6 ರತ್ನಕೋಶ+ Govt Text book ಪದಗಳ PDF

ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಭಾಗ-6

 • ಅಂಗಳ – ಅಂಗಣ, ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಬಯಲು ಭಾಗ
 • ಅಂಘ್ರಿ – ಪಾದ
 • ಅಂಚು – ಕೊನೆ, ತುದಿ
 • ಅಂಜು – ಹೆದರು
 • ಅಂತಃಪುರ – ರಾಣಿವಾಸ
 • ಅಂದದಿ – ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
 • ಅಂಧಕಾರ – ಕತ್ತಲೆ, ತಿಮಿರ
 • ಅಖಂಡ – ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ, ಪೂರ್ಣ
 • ಅಖಿಲ – ಸಕಲ, ಎಲ್ಲಾ
 • ಅಗ್ರಗಣ್ಯ – ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಿನ, ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ
 • ಅಚ್ಚಳಿ – ಅಂದಕೆಡು
 • ಅಡಗು – ಕಾಣದಂತಾಗು
 • ಅಣಿಯಾಗು – ಸಿದ್ಧವಾಗು
 • ಅದಟು – ಪರಾಕ್ರಮ,ಶೌರ್ಯ
 • ಅದ್ದಿ – ಮುಳುಗಿಸು, ತೋಯಿಸು
 • ಅನಿತರೊಳಗೆ – ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ
 • ಅನಿವಾರ್ಯ – ಅತ್ಯಗತ್ಯ
 • ಅನಿಸಿಕೆ – ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಅಭಿಮತ
 • ಅನುಗುಣ – ಅನುಸಾರ, ಹೊಂದಿಕೊಂಡು
 • ಅನುದಿನ – ದಿನನಿತ್ಯ
 • ಅಪರಂಜಿ – ಬಂಗಾರ
 • ಅಪರಾಧಿ – ತಪ್ಪುಮಾಡಿದವನು
 • ಅಮ್ಮೆ – ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
 • ಅರಳೆ – ಹತ್ತಿ
 • ಅರಿ – ತಿಳಿ, ಕತ್ತರಿಸು
 • ಅರಿಬಲ – ವೈರಿ ಸೈನ್ಯ
 • ಅರೆದು – ತೇದು, ಉಜ್ಜಿ
 • ಅಲಂಕಾರ – ಸಿಂಗಾರ, ಸೊಗಸು
 • ಅವಿತು – ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು
 • ಅಷ್ಟಮೀ – ಎಂಟನೆಯ
 • ಅಸದ – ಅಸಾಧ್ಯ, ಅತಿಶಯ
 • ಅಸಮಬಲ – ಸಮಾನವಲ್ಲದ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರು
 • ಅಸಹನೀಯ – ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ, ತಡೆಯಲಾಗದ
 • ಅಸ್ತಿತ್ವ – ಇರುವಿಕೆ
 • ಅಹಿತರು – ಹಿತವಲ್ಲದವರು, ವೈರಿಗಳು
 • ಅಳಿ – ಸಾಯು, ನಾಶಹೊಂದು
 • ಅಳಿಮನ – ದೃಢವಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸು, ಅಸ್ಥಿರವಾದ ಮನಸ್ಸು
 • ಆಂದೋಲನ – ಚಳುವಳಿ, ಕ್ರಾಂತಿ
 • ಆಕರ – ಮೂಲ ಆಧಾರ
 • ಆಕಾಶವಾಣಿ – ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಧ್ವನಿ
 • ಆಗಸ – ಆಕಾಶ, ಗಗನ
 • ಆಚ್ಛಾದನ – ಬಟ್ಟೆ, ವಸ್ತ್ರ
 • ಆಜುಬಾಜು – ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ, ನೆರೆಹೊರೆ
 • ಆಣ್ಮ – ಒಡೆಯ, ರಾಜ.
 • ಆದೇಶ – ಆಜ್ಞೆ, ಅಪ್ಪಣೆ
 • ಆದ್ರ್ರತೆ – ನೀರಿನ ಅಂಶ, ತೇವಾಂಶ
 • ಆಪೆ – ಸಮರ್ಥನಾಗುವೆ
 • ಆಭರಣ – ಒಡವೆ
 • ಆಯೋಜಿಸು – ಏರ್ಪಾಡುಮಾಡು, ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸು
 • ಆಲಿಸು – ಕೇಳು
 • ಆಲೆ – ಕಬ್ಬಿನ ರಸ ತೆಗೆಯುವ ಯಂತ್ರ, ಗಾಣ
 • ಆಶ್ಚರ್ಯ – ವಿಸ್ಮಯ, ಬೆರಗು
 • ಆಶ್ರಯ – ಆಸರೆ, ಸಹಾಯ, ರಕ್ಷಣೆ
 • ಆಹವ – ಯುದ್ಧ, ಅನುವರ, ಕಾಳಗ, ಸಮರ
 • ಇಂಗಿತ – ಆಶಯ
 • ಇಂದುಧರ – ಚಂದ್ರನನ್ನು ಧರಿಸಿರುವವ, ಶಿವ
 • ಇಕ್ಕು – ಇಡು, ಬಡಿಸು
 • ಇಷ್ಟ – ಇಚ್ಛೆ, ಮೆಚ್ಚುಗೆ
 • ಇಳೆ – ಭೂಮಿ, ಧರೆ
 • ಉಚ್ಛಿಷ್ಠ – ಎಂಜಲು
 • ಉದಯ – ಹುಟ್ಟುಮೂಡು
 • ಉದ್ಗರಿಸು – ಹೇಳು, ಹೊರಗೆಡಹು
 • ಉಪಕರಿಸು – ಉಪಕಾರ ಮಾಡು, ನೆರವು ನೀಡು
 • ಉಭಯ – ಎರಡು, ಜೋಡಿ
 • ಉರಗ – ಹಾವು
 • ಉಳಿಸು – ರಕ್ಷಿಸು, ಕಾಪಾಡು
 • ಊಡು – ಉಣಿಸು, ತಿನ್ನಿಸು
 • ಎಕ್ಕಡ – ಪಾದುಕೆ, ಪಾದರಕ್ಷೆ
 • ಎಡವಟ್ಟು – ರೂಢಿಗೆ
 • ಎನಿತು – ಎಷ್ಟು
 • ಎಸುಗೆ – ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ
 • ಏಡಿಸಲು – ಛೇಡಿಸು, ಚೇಷ್ಟೆಮಾಡು
 • ಒಕ್ಕೊರಲು – ಒಗ್ಗಟ್ಟು, ಒಂದೇ ಧ್ವನಿಯಾಗು
 • ಒಡನೆ – ತಕ್ಷಣ
 • ಒಡಲು – ಶರೀರ, ಹೊಟ್ಟೆ
 • ಒಡೆಯ-ರಾಜ, ದೊರೆ
 • ಒಡ್ಡೋಲಗ – ರಾಜಸಭೆ, ದರ್ಬಾರು
 • ಒರಸಿ – ನಾಶಮಾಡಿ
 • ಒಸರು – ಜಿನುಗು
 • ಓಟಕೀಳು – ಓಡಿಹೋಗು
 • ಓಲಗ – ರಾಜಸಭೆ
 • ಓಲೈಸು – ಮೆಚ್ಚಿಸು
 • ಔತಣ – ವಿಶೇಷ ಭೋಜನ
 • ಕಂಗಾಲಾಗು – ಕಂಗೆಡು, ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗು
 • ಕಂಚು – ಒಂದು ಲೋಹ
 • ಕಂಪು – ಸುಗಂಧ, ಪರಿಮಳ
 • ಕಂಬಳಿಗೊಪ್ಪೆ – ಮಳೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಂಬಳಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮುಸುಕು
 • ಕಡೆ – ನಿವಾರಿಸು
 • ಕಣ – ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅಂಶ
 • ಕಣ್ಣು ಕಪ್ಪಡಿ – ಬಾವಲಿ
 • ಕದ – ಬಾಗಿಲು
 • ಕನಲು – ಕೋಪಗೊಳ್ಳು, ಸಿಟ್ಟಾಗು
 • ಕನವರಿಕೆ – ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಒಂದೇ
 • ಕಮರು – ಕಂದು
 • ಕರ – ಕೈ
 • ಕರಿ – ಆನೆ
 • ಕರಿದು – ಕಪ್ಪಾದ ಬಣ್ಣ
 • ಕರುಣೆ – ಕನಿಕರ, ದಯೆ
 • ಕರುನಾಳು – ಕನಿಕರವುಳ್ಳವನು
 • ಕರ್ತವ್ಯ – ಕೆಲಸ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ
 • ಕಲಿ – ವೀರ, ಶೂರ
 • ಕಾದಲ – ಇನಿಯ, ಪ್ರೀತಿಸುವಾತ
 • ಕಾರಿರುಳು – ದಟ್ಟವಾದ ಕತ್ತಲೆ
 • ಕಾರ್ಯಪ್ರವರ್ತ – ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಾಗು
 • ಕಾಲ್ತೆಗೆ – ಓಡಿಹೋಗು
 • ಕಾಳಗ – ಯುದ್ಧ, ಹೋರಾಟ
 • ಕಿಚ್ಚು – ಬೆಂಕಿ
 • ಕಿಸೆ – ಜೇಬು
 • ಕುಣಿ – ಕುಳಿ, ಹೊಂಡ, ನರ್ತಿಸು
 • ಕುತರ್ಕ – ನ್ಯಾಯವಿಲ್ಲದ ಮಾತು
 • ಕುತೂಹಲ – ಅಚ್ಚರಿ, ವಿಸ್ಮಯ
 • ಕುನ್ನಿ – ನಾಯಿಮರಿ
 • ಕುಪ್ಪಳಿಸು – ಹಾರು, ಜಿಗಿಯು
 • ಕುಮಂತ್ರ – ಮೋಸದ ಆಲೋಚನೆ
 • ಕುಸುಮಮಾಲೆ – ಹೂವಿನಮಾಲೆ
 • ಕೂಸು – ಮಗು
 • ಕೃತಾಂತ – ಯಮ
 • ಕೃಪೆ – ದಯೆ, ಕರುಣೆ
 • ಕೆಂಗಿಡಿ – ಉರಿಬೆಂಕಿ, ಕೆಂಪಾದ ಬೆಂಕಿ
 • ಕೆಚ್ಚೆದೆ – ಗಟ್ಟಿಯಾದಎದೆ, ಎದೆಗಾರಿಕೆ
 • ಕೊಂಚ – ಸ್ವಲ್ಪ
 • ಕೊಂಡ್ಹೋಗು – ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗು
 • ಕೊಡನ ಮಗ – ದ್ರೋಣ
 • ಕೊಬ್ಬು – ರಸಭರಿತ
 • ಕೊಳ – ಸರೋವರ
 • ಕೊಳೆ – ಕಲ್ಮಷ, ಹೊಲಸು
 • ಕೊಳೆಗೊಂಡು – ಮಾಲಿನ್ಯಗೊಂಡು, ತೃಪ್ತಿಗೊಂಡು
 • ಕೊಳೆ – ಹೊಲಸು
 • ಕೋಮೋಜೋಮು – ವರ್ಣತಂತು
 • ಕೋರು – ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳು, ಬೇಡು
 • ಕೋಶ – ಭಂಡಾರ
 • ಕ್ರೀಡಾಗಾರ – ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ
 • ಕ್ಷಾಮ – ಬರಗಾಲ
 • ಕ್ಷೀರ – ಹಾಲು
 • ಖಂಡಿಗೆಳೆ – ನಾಶಪಡಿಸು
 • ಖಜಾನೆ – ಬೊಕ್ಕಸ
 • ಖನಿ – ಗಣಿ, ಆಕರ
 • ಗಜ – ಆನೆ
 • ಗತಿ – ಸ್ಥಿತಿ, ದಾರಿ
 • ಗದ್ಗದ ಕಂಠ – ನಿಂತು ನಿಂತು ಬರುವ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾತು, ಬಿಗಿದ ಕಂಠ
 • ಗಿಣಿ – ಗಿಳಿ
 • ಗುಟುರು – ಹೂಂಕರಿಸು, ಜೋರಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಮಾಡು
 • ಗುಡಿ – ಬಾವುಟ, ಕೇತನ
 • ಗುನುಗು – ಸತತವಾಗಿ ಧ್ವನಿಮಾಡು
 • ಗೂಢಚಾರ – ಗುಪ್ತಚರ
 • ಗೊರಬು – ಕಂಬಳಿ
 • ಗೋಣು – ಕುತ್ತಿಗೆ
 • ಘನ – ದೊಡ್ಡ
 • ಚಂದ – ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಚೆನ್ನ
 • ಚರಿತ್ರೆ – ಇತಿಹಾಸ
 • ಚಾತುರಂಗ – ಸೈನ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ಅಂಗಗಳು (ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ರಥ, ಕಾಲಾಳಿನ ಬಲ)
 • ಚಾವಡಿ – ಜಗಲಿ
 • ಚಾಳಿ – ನಡವಳಿಕೆ, ವರ್ತನೆ
 • ಚಿಗರೆ – ಜಿಂಕೆ
 • ಕರಣ – ಒಡಲು, ಶರೀರ
 • ಕಳೆ – ಕಾಂತಿ, ತೇಜಸ್ಸು, ಪ್ರಕಾಶ, ಚಿಮುಕಿ
 • ಎರೆ – ಹೊಯ್ಯು
 • ಚಿಮ್ಮು – ಹಾರು, ಜಿಗಿ, ನೆಗೆ
 • ಚುಂಬನ – ಮುತ್ತು
 • ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ – ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ, ಚೆದುರು
 • ಚೊಕ್ಕ – ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ
 • ಚೊಕ್ಕಬಂಗಾರ – ಅಪ್ಪಟ ಬಂಗಾರ, ಅಪರಂಜಿ
 • ಜನಜನಿತ – ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ
 • ಜನಪ – ರಾಜ (ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಯ)
 • ಜನಿತ – ಹುಟ್ಟು, ಜನ್ಮತಾಳು
 • ಜರೆ – ನಿಂದಿಸು, ಬಯ್ಯು
 • ಜೀಯ – ಸ್ವಾಮಿ, ಒಡೆಯ
 • ಜೈಲು – ಸೆರೆಮನೆ, ಬಂಧೀಖಾನೆ
 • ಜೋಪಾನ – ರಕ್ಷಣೆ, ಜತನ
 • ಟಾರ – ಡಾಂಬರು
 • ತಡ – ನಿಧಾನ, ವಿಳಂಬ
 • ತಡವೆ – ಬಾರಿ, ಸಲ
 • ತಣಿಸು – ತಂಪಾಗಿಸು, ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸು
 • ತನುಜ – ಮಗ
 • ತಮಾಷೆ – ಹಾಸ್ಯ
 • ತರಾವರಿ – ವಿಧವಿಧವಾದ
 • ತವರು – ತಾಯಿಯ ಮನೆ
 • ತಳಹದಿ – ಬುನಾದಿ
 • ತಾಣ – ಜಾಗ, ಸ್ಥಳ
 • ತಾಪ – ಬಿಸಿ, ಶಾಖ
 • ತಾರಮ್ಮಯ್ಯ – ಅಂಗೈ ಆಡಿಸು
 • ತಿರಿ – ಭಿಕ್ಷೆಬೇಡು, ತಿರುಗಾಡು
 • ತಿರುಕ – ಭಿಕ್ಷುಕ
 • ತೀಡು – ಬೀಸು, ಹೊರಹೊಮ್ಮು
 • ತೀರಿಕೊಳ್ಳು – ಗತಿಸು, ಮರಣ ಹೊಂದು
 • ತೀವ್ರ – ಹೆಚ್ಚು
 • ತುಕಡಿ – ಸೈನ್ಯ
 • ತುಣುಕು – ಚೂರು, ತುಂಡು
 • ತೂರು – ಎಸೆ
 • ತೆಗಳು – ಹೀಯಾಳಿಸು, ನಿಂದಿಸು
 • ತೆನೆ – ಕಾಳು ತುಂಬಿದ ಪೈರಿನ ತುದಿ.
 • ತೆರವು – ಖಾಲಿ
 • ತೊಡರಿಸು – ಧರಿಸು, ಹಾಕು
 • ತೊಯ್ – ನೆನೆ, ಒದ್ದೆಯಾಗು
 • ತೊರೆ – ನದಿ, ಹೊಳೆ
 • ತೊಲಗು – ಬಿಟ್ಟುಹೋಗು, ಹೊರಟುಹೋಗು
 • ತೊಳೆ – ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸು
 • ತೋರು – ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡು
 • ದಂಡು – ಸೈನ್ಯ
 • ದಕ್ಕು – ದೊರಕು
 • ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ – ಸಂಕೋಚ, ಹಿಂಜರಿಕೆ
 • ದಾತ – ಒಡೆಯ, ಸ್ವಾಮಿ
 • ದಿಟ್ಟತನ – ಧೈರ್ಯ
 • ದಿಟ್ಟಹೆಜ್ಜೆ – ಧೈರ್ಯದ ಹೆಜ್ಜೆ, ಸಾಹಸದ ನಡೆ
 • ದುಗುಡ – ಚಿಂತೆ, ಆತಂಕ
 • ದುರ್ಮತಿ – ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ, ದುಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ
 • ದುಸ್ತರ – ಕಠಿಣ, ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ
 • ದೌರ್ಬಲ್ಯ – ಬಲಹೀನತೆ, ಚಾಪಲ್ಯ
 • ಧಕ್ಕೆ – ತೊಂದರೆ
 • ಧನ – ಹಣ, ಸಂಪತ್ತು
 • ಧನ್ಯತೆ – ಸಂತೃಪ್ತಿ
 • ಧರೆ – ನೆಲ, ಭೂಮಿ
 • ಧರ್ಮಶಾಲೆ – ಅನ್ನಛತ್ರ.
 • ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶ – ಗುರಿ
 • ಧ್ರುವತಾರೆ – ಧ್ರುವನಕ್ಷತ್ರ (ಸ್ಥಿರವಾದ ಲಕ್ಷ್ಯ)
 • ನಂಜು – ವಿಷ
 • ನಟ್ಟ ನಡುವೆ – ಮಧ್ಯೆ
 • ನಭ – ಆಕಾಶ, ಗಗನ, ಅಂಬರ
 • ನಲ್ಲ – ಪ್ರಿಯತಮ
 • ನಾಟಿ – ಪೈರಿನ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು
 • ನಾಡು – ಜನವಸತಿಯುಳ್ಳ ಪ್ರದೇಶ, ರಾಜ್ಯ
 • ನಿಂದಕರು – ನಿಂದಿಸುವವ, ಬಯ್ಯುವವ
 • ನಿಘಂಟು – ಶಬ್ದಕೋಶ, ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹ
 • ನಿಜಾಂಶ – ಸತ್ಯ, ದಿಟ
 • ನಿಟ್ಟುಸಿರು – ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಬಿಡುವ ಉಸಿರು, ನಿಡಿದಾದ ಶ್ವಾಸ
 • ನಿಮ್ಮಡಿ ಆಲಿ – ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ
 • ನಿರಾಳ – ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ
 • ನಿರ್ಭೀತ – ಭಯವಿಲ್ಲದ
 • ನಿರ್ಮುಕ್ತ – ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರ
 • ನಿರ್ವಹಿಸು – ನಭಾಯಿಸು, ಪೂರೈಸು
 • ನೀಟಾಗಿ – ಅಂದವಾಗಿ, ಸೊಗಸಾಗಿ
 • ನೀರಾವು – ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಹಾವು
 • ನೃಪ – ರಾಜ, ದೊರೆ
 • ನೆಡು – ನಾಟು
 • ನೆರವು – ಸಹಾಯ
 • ನೆಲೆಕಲ್ಪಿಸು – ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸು, ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡು
 • ನೇಮ – ಅಪ್ಪಣೆ
 • ನೇಯುವುದು – ತಯಾರಿಸು, ಹೆಣೆಯುವುದು
 • ಪಂಜರ – ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬೋನು
 • ಪಕ್ಕಾಗು – ಒಳಗಾಗು
 • ಪಕ್ಕೆಲುಬು – ಇಬ್ಬದಿಯ ಎಲುಬುಗಳು
 • ಪಕ್ವತನ – ಮಾಗಿದ
 • ಪಗಡಿ – ಕಾಣಿಕೆ, ಗೌರವ
 • ಪಗಡೆ – ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಟ
 • ಪಟ್ಟ – ಸಿಂಹಾಸನ
 • ಪಟ್ಟಿ – ಯಾದಿ, ವಿವರಣೆಯ ಬರಹ
 • ಪಠಿಸು – ಓಡಿಹೋಗು
 • ಪಡಪೋಶಿ – ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ
 • ಪಣ – ಒತ್ತೆಇಡು
 • ಪತ್ತೆ – ಗುರುತು, ಸುಳಿವು, ವಿಳಾಸ
 • ಪಥ – ಮಾರ್ಗ, ದಾರಿ
 • ಪಥ್ಯ – ಆಹಾರದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು, ಯೋಗ್ಯವಾದುದು
 • ಪರಕೀಯ – ಬೇರೆಯ
 • ಪರಕೀಯ – ವಿದೇಶಿಯ, ಅನ್ಯ
 • ಪರಾಂಬರಿಸು – ಗಮನಿಸು, ಪರಿಶೀಲಿಸು
 • ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ – ಮುಕ್ತಾಯ, ಕೊನೆ
 • ಪರ್ಣ – ಎಲೆ
 • ಪಾಂಡಿತ್ಯ – ವಿದ್ವತ್ತು
 • ಪಾಶ – ಹಗ್ಗ
 • ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ – ಪಶ್ಚಿಮದೇಶ
 • ಪಿತೃ – ತಂದೆ
 • ಪಿಳ್ಳಂಗೋವಿ ಕೊಳಲು
 • ಪಿಳ್ಳೆ ಮಗು
 • ಪೀಡೆ – ತೊಂದರೆ
 • ಪೀತಾಂಬರ – ರೇಷ್ಮೆಬಟ್ಟೆ
 • ಪುರ – ಪಟ್ಟಣ, ನಗರ
 • ಪೊಡವಿ ರಾಜ್ಯ
 • ಪೋರ ಹುಡುಗ
 • ಪೋಷಕ – ಸಲಹುವಾತ, ಪಾಲಕ
 • ಪ್ರಗತಿ – ಮುನ್ನಡೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
 • ಪ್ರಭೆ – ಕಾಂತಿ, ಪ್ರಕಾಶ
 • ಪ್ರಮಥರು – ಶಿವನ ಭಕ್ತರು
 • ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ – ಒಳಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲು
 • ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸು – ಪ್ರಕಟಿಸು, ಸಾದರಪಡಿಸು
 • ಪ್ರಾಣಿಗಿಂಡಿ – ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕಿಂಡಿ
 • ಪ್ರೇರಣೆ – ಪ್ರಚೋದನೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುವಿಕೆ
 • ಫಟಿಂಗ – ತುಂಟ, ಭಂಡ
 • ಬಟ್ಟೆ – ಮಾರ್ಗ, ದಾರಿ
 • ಬಡಪಾಯಿ – ಅಶಕ್ತ, ದುರ್ಬಲ, (ದರಿದ್ರ)
 • ಬಡಿ – ಬಾರಿಸು, ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕು
 • ಬಡಿಗೆ – ದೊಣ್ಣೆ, ಕೋಲು
 • ಬಯಲು – ಅಂಗಳ, ಮೈದಾನ
 • ಬರಡು – ಸತ್ವಹೀನ
 • ಬರ – ಬರಗಾಲ, ಕ್ಷಾಮ
 • ಕೆಚ್ಚು – ಕೂಡುವಿಕೆ, ಬೆಸುಗೆ, ಸೇರಿಸು
 • ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ -ಅಂದಗೆಡದಂತೆ, ರೂಪುಗೆಡದಂತೆ
 • ಬಲಿದಾನ – ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ
 • ಬಾದಿ – ಕೈನೂಲಿನಿಂದ ನೆಯ್ದ ಬಟ್ಟೆ
 • ಬಾನಾಡಿ – ಪಕ್ಷಿ
 • ಬಾಳೆ – ಬಾಳೆಯಗಿಡ
 • ಬಿಡೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ
 • ಬಿರು – ರಭಸ, ಬಿರುಸು
 • ಬಿಸಿಲು ಮಚ್ಚು – ಬಿಸಿಲು ಮಾಳಿಗೆ
 • ಬೀಗು – ಉಬ್ಬು, ಹೆಮ್ಮೆತಾಳು
 • ಬೀರು – ಹರಡು
 • ಬೆದರು – ಹೆದರು, ಭಯಪಡು
 • ಬೆಮರು – ಬೆವರು
 • ಬೆರಗು – ಆಶ್ಚರ್ಯ, ವಿಸ್ಮಯ, ಸೋಜಿಗ
 • ಬೆಸಸು – ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡು
 • ಬೆಸುಗೆ – ಹೊಂದಿಕೆ, ಜೋಡಣೆ
 • ಬೆಸೆ – ಕೂಡಿಸು, ಸೇರಿಸು
 • ಬೊಗಳೆ – ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಮಾತು, ಪೊಳ್ಳು ಹರಟೆ
 • ಬೊಡ್ಡೆ ಮರದ ಕಾಂಡದ ಭಾಗ
 • ಬೊಪ್ಪ – ತಂದೆ, (ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ)
 • ಬೊಬ್ಬಿಡು – ಕೂಗು, ಅರಚು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳು
 • ಭಂಗ – ಸೋಲು, ವೈಫಲ್ಯ
 • ಭಂಗಿ – ಹಾವಭಾವ, ವಿನ್ಯಾಸ
 • ಭಂಡಾರ – ಬೊಕ್ಕಸ, ಖಜಾನೆ
 • ಭಟ್ಟಿನಿಗಳು – ಹೆಂಡತಿಯರು