Free Test Series in kannada

Practice Papers For All competitve Exams

ಹೊಸ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ತಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಟೆಂಡ್‌ ಮಾಡಿ.

Practice Test ಗಳನ್ನು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

KARTET MOCK TEST 2020

ಮುಂಬರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಡಶಾಲಾ (1-5, 5-8, 9-10) ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಉತ್ತಮ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉಚಿತ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಸೀರೀಸ್‌

Previous Year Exams Questions GK Mock Test Series

PC ಯಿಂದ DC ವರೆಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉಚಿತ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಸೀರೀಸ್‌